Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Op welke energiepremies heb ik recht in Brussel in 2021?

In 2021 kunt u in Brussel premies krijgen voor de meeste duurzame investeringen in uw woning, mede-eigendom of gebouw voor beroepsgebruik..

Het gewest heeft bovendien een extra bonus voorzien om de bouwsector te ondersteunen. Die is zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. Dankzij de bonus kunt u tot 70 % van het factuurbedrag van uw werken terugwinnen.

Voor welke werken kan ik een energiepremie aanvragen?

De categorieën van werken die in aanmerking komen voor de premies zijn dezelfde als in 2020. Er zijn twee nieuwigheden:

  1. een extra bonus als u een mazoutketel, een mazout- of houtkachel vervangt bij de installatie van een nieuwe ketel, een warmtepomp of een zonneboiler.
     
  2. in de categorie energieaudits, een premie voor studies uitgevoerd met de Belgische software TOTEM om de milieu-impact van gebouwen te evalueren.

Premies A: energieaudits en -studies

Met de A1-premie kunt u tot 50 % of 70 % van de kosten terugbetaald krijgen voor:

  • de energieaudit van een gebouw (woning of voor beroepsgebruik)
  • de verlichtingsaudits voor de gemeenschappelijke delen van collectieve woningen of voor gebouwen uit de tertiaire of industriesector.
  • de haalbaarheidsstudie van de installatie van een ventilatie- of warmte-krachtkoppelingssysteem, een zonneboiler, een verwarmingstoestel op hout, een installatie die hernieuwbare energie gebruikt of een warmtenet.

Gezinnen die een gebouw willen renoveren dat meer dan 10 jaar oud is, en hiertoe een ontwerpstudie uitvoeren met de Belgische TOTEM-tool,kunnen met de A2-premie tot 50 % van die studie financieren. 

Meer info over de premies voor energieaudits en -studies

Premies B: isolatie en ventilatie

De energiepremies voor isolatie zijn alleen bedoeld voor de renovatie van gebouwen. De isolatiewerken worden terugbetaald voor een bedrag van 20 en 50 euro/m², met een bonus van 15 euro/m² wanneer u een natuurlijk isolatiemiddel gebruikt.

Deze werken betreffen:

Meer info over de premies voor isolatie en ventilatie

Premies C: warmte

Deze premies betreffen meer bepaald:

Meer info over de premies warmte

Op welk bedrag heb ik recht?

Het bedrag waarop u kunt rekenen, hangt af van uw categorie van rechthebbende: A, B of C. Categorie C geeft recht op de hoogste premies.

Voor particulieren en rechtspersonen geldt standaard categorie A.

Om als particulier aanspraak te kunnen maken op de premies van categorie B of C, moet u aan het gewest bewijsstukken bezorgen waaruit blijkt dat uw jaarlijks inkomen minder dan € 71 565,60 bedraagt als alleenstaande, of € 86 565,60 als samenwonende of koppel.

Sommige rechtspersonen zoals mede-eigendommen, sociale makelaars of collectiviteiten genieten de voorwaarden van categorie C.

Speciale energiepremiebonus

Als gevolg van de COVID-19-crisis heeft het gewest een extra bonus voorzien die geldt voor de energiepremies van 2020 en 2021.

  • Deze bonus richt zich specifiek tot personen met bescheiden inkomens, collectieve infrastructuren en mede-eigendommen.
  • Maar hij is ook van toepassing op de categorieën A en B wanneer u natuurlijk isolatiemateriaal gebruikt
  • Of wanneer u minstens 3 premies aanvraagt voor verschillende types van werken.

Afhankelijk van de situatie krijgt u dankzij de bonus tot 70 % van het factuurbedrag terugbetaald.

Verneem alles over de Bonus Energiepremie

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op deze premies?

U kunt een premie aanvragen als particulier, collectiviteit, mede-eigenaar, en zelfs als huurder ... zolang de werken maar plaatsvinden op het grondgebied van het gewest. De aanvraag kan gebeuren voor zware of eenvoudige renovaties, maar ook voor uitbreidingen van een gebouw.

Premies voor de vervanging van gastoestellen  

Vervangt u uw oud gastoestel dat u liet installeren vóór 2000 door een nieuwe condensatieketel? Renoveert u een collectieve schoorsteen om een individuele gascondensatieketel aan te sluiten op elk aansluitingspunt?

Voor deze werken biedt Gas.be premies aan tot € 500 voor de vervanging van uw verwarmingsketel of € 300 per aangesloten ketel voor de renovatie van een collectieve schoorsteen.

Meer info

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.