Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wat met de stookolietank als ik overschakel op aardgas?

U bent particulier, woont in Brussel en u wilt uw oude stookolietank laten verwijderen? Ga dan als volgt te werk:

1. Ga na wat uw verplichtingen zijn

In Brussel moet u een specifieke procedure volgen als uw olietank tot de zogenaamde ‘ingedeelde’ installaties behoort (onderworpen aan een aangifte of milieuvergunning). Het gaat om een wettelijke verplichting.

Hoe weet u of uw installatie ingedeeld is?

Alle ondergrondse tanks zijn ingedeeld. Bovengrondse tanks zijn ingedeeld als ze een capaciteit hebben van 3 000 liter of meer.

2. Verwittig de verantwoordelijke overheid

  • Als uw installatie ingedeeld is, moet u de overheid die de aangifte heeft bevestigd of de vergunning heeft afgeleverd (Leefmilieu Brussel of de gemeente) vooraf en per aangetekende brief hiervan op de hoogte brengen. Uw brief moet een beschrijving van de voorziene werken en de datum van uitvoering vermelden. Er zal u een procedure voor de buitendienststelling worden overgemaakt. 
  • Als uw installatie niet is ingedeeld, kunt u deze stap overslaan.

3. Laat uw stookolietank leegmaken en reinigen

U kunt de reiniging van uw tank het best toevertrouwen aan een gespecialiseerd bedrijf dat dit in alle veiligheid en zonder gevaar voor het milieu kan uitvoeren.

Zij ontgassen de tank en verwijderen de resterende stookolie. Daarna volgt een grondige reiniging waarbij ook het afval en het waswater wordt afgevoerd. De verzamelde afvalstoffen moeten verplicht verwerkt worden door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend ophaler van gevaarlijk afval, ongeacht of uw installatie ingedeeld is of niet.


©  Brussels Cleaning and Maintenance

4. Neutraliseer uw stookolietank en/of laat ze verwijderen

Optie 1: laat uw stookolietank verwijderen

Zodra uw tank leeg en gereinigd is, laat u ze verwijderen. Hiertoe mag de stookolietank in stukken worden gesneden. Let op, zelfs nadat ze is leeggemaakt en grondig gereinigd, kan een stookolietank in brand vliegen.

Neem geen risico door zelf uw tank in stukken te snijden met een brander of slijpmachine! Laat uw stookolietank altijd verwijderen of neutraliseren door een erkend professional.

Optie 2: laat uw tank zitten en neutraliseren

Bij het neutraliseren van uw tank worden de vulsystemen buiten dienst gesteld om te verhinderen dat er nog stookolie kan worden geleverd.

  • Voor bovengrondse stookolietanks volstaat het om het vulsysteem te verwijderen.
  • Ondergrondse stookolietanks moeten bovendien opgevuld worden met een inert materiaal (zand, cement, mortel of beton).
  • Als het om een ingedeelde installatie gaat, moet u om deze te laten neutraliseren het akkoord krijgen van de instantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of de gemeente). Nadat u het akkoord gekregen hebt, doet u een beroep op een professional. Vraag in elk geval om een neutralisatieattest. Het kan zijn dat u dit attest later moet voorleggen.

5. Laat een verkennend bodemonderzoek uitvoeren

Deze stap is verplicht wanneer:

  • uw tank een capaciteit heeft van meer dan 10 000 liter;
  • tijdens de werkzaamheden bodemverontreiniging wordt vastgesteld;
  • zich een incident heeft voorgedaan dat mogelijk bodemverontreiniging heeft veroorzaakt (lek, overloop, enz.)

Voor meer info

Lijst van professionals voor de reiniging van stookolietanks (Informazout)
Stookolietank (Leefmilieu Brussel)
Ondernemersgids ingegraven stookolieopslagtanks (Leefmilieu Brussel)
Ondernemersgids niet-ingegraven stookolietanks (Leefmilieu Brussel)

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.