Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Privacybeleid

Wie zijn wij?

De websites van energids.be en app.energids.be maken deel uit van Sibelga cvba (Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel, KBO-nummer 0222-869-673). Dat wil zeggen dat Sibelga de verwerkingsverantwoordelijke is van de persoonsgegevens die verzameld kunnen worden.

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u zich richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming. U kan hem bereiken door een e-mail te sturen naar dpo@sibelga.be of telefonisch contact op te nemen via 02 274 38 16.

Privacy Policy

Wanneer u de websites van energids.be en app.energids.be bezoekt, dan kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen. Wij hechten belang aan uw persoonlijke levenssfeer en de bescherming van uw persoonsgegevens en zijn daarom zo transparant mogelijk over de manier waarop wij uw data verwerken.

Welke gegevens verzamelen we over u en waarom?

Website analyse

Wanneer u naar de websites energids.be en app.energids.be surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in de statistieken van Google Analytics en Hotjar. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft en de manier waarop u onze website gebruikt. Wij gebruiken deze statistieken om onze websites te verbeteren, statistische informatie te verzamelen en het gebruik van onze websites te vergemakkelijken. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken ze dus zeker niet om u te identificeren.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics en Hotjar geplaatst worden. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, dan moet u eerst die cookies accepteren voordat wij gegevens over u kunnen verzamelen. De bewaartermijn van de cookies wordt in ons cookiebeleid onderaan de pagina verder toegelicht.

Nieuwsbriefinschrijving

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw e-mailadres en optioneel ook uw naam en voornaam. Wij verzamelen deze identificatiegegevens om u te kunnen contacteren en informeren over de activiteiten van Sibelga, de werking van de energiemarkt in Brussel, energiebesparingen en alle andere verwante onderwerpen.

Wanneer u uw gegevens invult in het inschrijfformulier en op ‘verzenden’ klikt, geeft u ons toestemming om u de nieuwsbrief toe te sturen. Wij bewaren uw e-mailadres en eventueel uw naam en voornaam veilig in een e-mail marketing tool, totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Energievragen

Wanneer u via onze website een vraag stelt aan het Energids team, verzamelen wij identificatiegegevens zoals uw naam en e-mailadres. Die gegevens hebben wij nodig om u te kunnen melden wanneer een vraag niet behandeld zal worden of om u te informeren wanneer een vraag en bijhorend antwoord op de website zal verschijnen.

Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server in België en bewaren ze vervolgens 6 maanden. Hierna worden de data geanonimiseerd, zodat enkel de vragen nog kunnen dienen in statistische data.

Feedback

Wanneer u de website bezoekt en feedback geeft op een artikel, dan verzamelen wij identificatiegegevens zoals uw naam en e-mailadres. Wij verzamelen die gegevens om meer informatie te kunnen vragen over de verstuurde feedback of om u te informeren dat de feedback verwerkt is en het artikel aangepast of vervolledigd is.

Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server in België en bewaren ze vervolgens 6 maanden. Hierna worden de data geanonimiseerd, zodat enkel de vragen nog kunnen dienen in statistische data.

Contact

Wanneer u via de website een contactaanvraag verstuurt, dan bewaren wij identificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres en optioneel ook uw telefoonnummer. Wij verzamelen die gegevens om u een antwoord op de contactaanvraag te kunnen sturen.

Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server in België en bewaren ze vervolgens 6 maanden.

Energids account

Wanneer u bij ons een account aanmaakt, dan verzamelen wij identificatiegegevens zoals uw e-mailadres en postcode en informatie over uw woningen, voertuigen en energieverbruik. Dat doen wij om u een overzicht te bieden van het energieverbruik en de bijhorende kosten en uw verbruik te vergelijken met andere gebruikers. 

Wij slaan uw informatie en postcode op in een beveiligde database op een beveiligde server in België en uw e-mailadres in een tool voor het versturen van transactionele mails. Wij bewaren die gegevens tot het account verwijderd wordt door de gebruiker of na 1 jaar inactiviteit nadat de gebruiker hierover werd geïnformeerd.

Met wie delen wij uw data?

Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen enkel intern en zullen uw data dus niet delen
met anderen.

Sibelga maakt gebruik van verwerkers. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de websites energids.be en app.energids.be en voor de goede technische werking van de website (datatransmissie).

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Sibelga hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Alle gegevens die wij verzamelen worden verwerkt binnen België en worden dus beschermd volgens de Europese privacynormen. De servers van enkele verwerkers bevinden zich in de Verenigde staten, maar waarborgen een Europees beschermingsniveau via het E.U.-U.S. Privacy Shield.

Bovendien maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we uw data op in beveiligde databases. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Welke rechten heeft u?

Iedere natuurlijke persoon heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en ze te corrigeren als ze incorrect of onvolledig zijn. Als u een van onderstaande rechten wil inroepen, stuurt u uw schriftelijk verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar:

Sibelga cvba
Data Protection Officer
Werkhuizenkaai 16
1000 Brussel

 • Recht op inzage en rechtzetting
  U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken en een kopie hiervan op te vragen. Als hier eventueel onjuiste of onvolledige gegevens bij zitten, kan u die laten wijzigen of verwijderen.
 • Recht om te worden vergeten
  U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze databases.
 • Recht om klacht in te dienen
  Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (Drukpersstraat 35 1000 Brussel, www.privacycommission.be of +32 2 274 48 00).
 • Recht om toestemming in te trekken
  Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

Sibelga heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. U controleert deze pagina dan ook best regelmatig op wijzigingen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 11 april 2018.