Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Welk type warmtepomp kiezen?

Om een warmtepomp te kunnen installeren en er maximaal voordeel uit te halen, moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn

 • de woning moet voldoende geïsoleerd zijn
  bij voorkeur een passiefwoning of toch een woning met een isolatiewaarde lager dan K40
 • aangezien een warmtepomp alleen op lage temperatuur goed werkt, zijn ook specifieke radiatoren nodig.

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Ze worden gebruikt om:

 • water te verwarmen
 • de lucht te verwarmen
 • of voor beide (combiwarmtepomp)

Het principe is dat natuurlijke energie van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht.

Hoe werkt een warmtepomp?

De werking van een warmtepomp is eenvoudig: er wordt warmte-energie uit de omgeving (water, lucht, bodem) gehaald, die vervolgens in de vorm van warmte wordt vrijgegeven in het verwarmingssysteem dat met de warmtepomp is verbonden. Naargelang de gebruikte warmtebron en wat er verwarmd moet worden (water of lucht) wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten pompen.

Soorten warmtepompen

Water/water-warmtepomp

De pomp haalt warmte uit het grondwater. Daarvoor moet in de bodem worden geboord. De diepte van de put hangt af van de bodemsamenstelling. Het grondwater wordt naar boven gepompt door een elektrische motor.

In de stad is dit moeilijk haalbaar, tenzij u een tuin hebt. De investeringskosten zijn vrij hoog, maar het rendement is uitstekend.
 

Bodem/water-warmtepomp

Ook voor deze geothermische oplossing  moet worden geboord, maar hier haalt de pomp warmte uit de bodem om een watercircuit te verwarmen.

Het grote nadeel is dat de beschikbare grondoppervlakte ten minste dubbel zo groot moet zijn als de woonoppervlakte. In de stad is dit vrijwel onmogelijk.
 

Lucht/water-warmtepomp

 De pomp haalt warmte uit de buitenlucht en voert de temperatuur op om het water van een vloerverwarmingscircuit of het sanitaire water te verwarmen.

Rekening houdend met het Belgische klimaat biedt dit systeem niet hetzelfde rendement als een geothermische pomp. Het is wel makkelijk te plaatsen, ook in de stad. Bovendien zijn de kosten beperkt.
 

Lucht/lucht-warmtepomp

Ook hier wordt warmte uit de buitenlucht gehaald, maar de verwarmde lucht wordt rechtstreeks in de woning geblazen.

De nadelen zijn dezelfde als bij een lucht/water-warmtepomp: de prestaties van het systeem worden beperkt door ons klimaat. De investering is echter vrij beperkt en de plaatsing is eenvoudig. Dit type pomp moet worden gekoppeld aan een luchtverwarmingsinstallatie en is niet geschikt voor vloerverwarming of radiatoren.
 

Bodem/bodem-warmtepomp

De warmte wordt uit de bodem gehaald en wordt er ook opnieuw aan afgegeven in de vorm van vloerverwarming.

Als een warmtepomp haar energie uit de bodem haalt, spreken we van een geothermische warmtepomp.
Voor een goed geïsoleerde woning moet de beschikbare oppervlakte anderhalf tot twee keer zo groot zijn als de te verwarmen oppervlakte.

Haalt een warmtepomp haar energie uit de buitenlucht, dan spreken we van een aerothermische warmtepomp.Aangezien het rendement sterk schommelt, wordt dit type warmtepomp vaak gekoppeld aan een bijverwarming.

Combisystemen

Sommige warmtepompen kunnen energie leveren voor zowel verwarming als sanitair water. Het rendement ligt echter lager en er moet een klassieke of zonneboiler aan toegevoegd worden. Er zijn zelfs warmtepompen die de woning in de zomer kunnen koelen:

 • Water/water- en bodem/water-systemen kunnen een ‘natural cooling’-functie bieden: hierbij wordt geprofiteerd van het temperatuurverschil tussen bodem en lucht om de temperatuur in de woning te laten dalen met enkele graden (2 tot 4°C).
   
 • Een omkeerbare warmtepomp haalt haar energie uit de lucht en levert verwarming in de winter en koeling in de zomer. Het volstaat om het mechanisme om te keren naargelang van het seizoen. Een groot minpunt is dat evenveel energie wordt verbruikt om te koelen als om te verwarmen. Dit betekent dus dat het hele jaar door energie wordt verbruikt.

Verbruik van een warmtepomp

Het is moeilijk om het gemiddelde jaarverbruik van een warmtepomp te schatten. Maar in vergelijking met klassieke verwarming verbruiken deze systemen weinig energie, wat een niet te verwaarlozen voordeel is.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijk praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.