Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wat zijn de verplichte controles voor gasinstallaties?

De controles van gastoestellen zijn niet alleen verplicht, ze vormen ook een garantie voor uw veiligheid, het milieu en uw portemonnee. In Brussel zijn er 2 soorten controles:

 1. de controle van de conformiteit met de technische en de veiligheidsnormen bij een nieuwe installatie
 2. de controles van de conformiteit met de Brusselse EPB-voorschriften. Die omvat onder meer de EPB-oplevering en de periodieke EPB-controle van de verwarmingsketel en waterverwarmingstoestellen op gas (gasgeisers).
Laat u deze controles niet uitvoeren, dan brengt u uw gezondheid en veiligheid in gevaar! Maar u kan ook problemen krijgen met de eigenaar of de verzekeringsmaatschappij als er zich een incident voordoet.

Conformiteitscontrole van een nieuwe installatie

Wanneer u een nieuwe gasinstallatie laat plaatsen, moeten de leidingen en apparaten aan de normen voldoen, voornamelijk de norm NBN D51-003.

Om de installatie op het gasnet te laten aansluiten en de meter te laten openen, moet u aan de hand van een conformiteitsattest (ook wel 'attest artikel 48' genoemd) bewijzen aan Sibelga dat uw installatie in overeenstemming is met deze normen. Sibelga zal hoe dan ook nagaan of uw installatie lekvrij is alvorens uw meter te openen..

Uw installateur is niet Cerga-gecertificeerd

Dan moet u een beroep doen op een door de federale overheid erkend controleorganisme om de installatie te laten controleren. Het controleorganisme bezorgt u het conformiteitsattest en het positieve controleverslag dat Sibelga eist alvorens uw meter te openen.

Uw installateur is Cerga-gecertificeerd

Hij kan dan zelf het ‘attest artikel 48’ opstellen. Dit volstaat voor Sibelga om de meter te openen. Vind een Cerga-installateur.

Controles van de conformiteit met de EPB-voorschriften

De eisen inzake de energieprestaties van gebouwen (EPB) garanderen een maximale energie-efficiëntie van de verwarmingssystemen.

Alle gas- of stookolieketels moeten een periodieke EPB-controle krijgen (en niet meer enkel de ketels van meer dan 20 kW). Dit geldt nu ook voor gasboilers.

In Brussel moeten 3 types EPB-controles worden uitgevoerd.

1. Bij inbedrijfstelling: oplevering van verwarmingssysteem 

Voor een verwarmingsketel (opnieuw) in bedrijf wordt gesteld, moet een beroep worden gedaan op een door Leefmilieu Brussel erkende verwarmingsadviseur type 1 (of een EPB-verwarmingsadviseur type 2, als de verwarmingsketel een vermogen heeft van 100 kW of meer). De installateur levert dan de verwarmingsketel op. Dit betekent dat hij de geldigheid erkent van de technische handelingen die uitgevoerd zijn om de verwarmingsketel te installeren of te repareren.

De bedoeling is om te laten controleren of de installatie correct plaatsvond voor wat betreft: 

 • de regeling
 • de isolatie van de leidingen
 • de ventilatie van het stooklokaal
 • de kwaliteit van de verbranding en de gasuitstoot
 • de trek van de schoorsteen, ...

Deze oplevering is noodzakelijk na de installatie of de verplaatsing van een verwarmingsketel maar ook na de vervanging van het verwarmingselement of de brander. 

Na afloop krijgt u van de erkende professional een attest van de EPB-oplevering, overeenkomstig de EPB-verwarmingsreglementering.

2. Om de 2 jaar: periodieke controle van verwarmingsketels op aardgas en gasgeisers

Deze controle is om de twee jaar verplicht en moet worden uitgevoerd door een verwarmingstechnicus van Leefmilieu Brussel: 

 • van type GI: voor verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gas, behalve de toestellen die een regeling van het debiet van de verbrandingslucht vergen.
 • van type GII: voor alle soorten verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gas.

3. Om de 5 jaar: EPB-diagnose van verwarmingssystemen

De EPB-diagnose van een verwarmingssysteem van type 1 (dus voor 1 verwarmingsketel van max. 100 kW) is niet langer verplicht. Wel zijn nu aanbevelingen nodig op het EPB-periodieke controleattest.

De termijn tussen twee EPB-diagnoses van verwarmingssystemen van type 2 (één verwarmingsketel van meer dan 100 kW of meerdere verwarmingsketels) is herleid tot 5 jaar. De diagnose moet worden uitgevoerd door een door Leefmilieu Brussel erkende professional, een EPB-verwarmingsadviseur van type 2. Die bezorgt u na afloop dan een EPB-diagnoseverslag van het verwarmingssysteem.

Waartoe dienen deze aanbevelingen?  

 • om de performantie van het verwarmingssysteem gevoelig te verbeteren
 • om te controleren of bepaalde technische vereisten wel worden nageleefd
 • om een minimaal onderhoudsprogramma in te voeren. 

Niet vergeten: het onderhoud van uw cv-ketel!

Fabrikanten bevelen een onderhoud aan om een lange levensduur van het apparaat en een probleemloze werking te garanderen. Het vermindert ook het risico op ongevallen en CO-vergiftiging. En tot slot, een goed onderhouden verwarmingsketel verbruikt minder gas, kost minder en vervuilt minder!

De technicus voert sowieso een onderhoud uit tijdens de periodieke controle: hij reinigt, veegt de schoorsteen, vervangt, repareert en regelt alle onderdelen zoals vereist. Onderhoud en controle gaan dus hand in hand.

 

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.