Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wat is het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat* kan je vergelijken met een energiepaspoort van een gebouw. In Brussel is het verplicht bij verkoop en verhuur.

Net zoals bij het energielabel van huishoudtoestellen worden de energieprestaties van een gebouw geclassificeerd van A (heel energiezuinig) tot G (energieverslindend). Dat maakt vergelijken bij verhuur of verkoop een stuk eenvoudiger.

Opgelet, een EBP-certificaat geeft u geen voorspelling over de energiekosten die verbonden zijn aan een woonst. Die hangen in grote mate af van de aanwezigheid, gewoonten en de levensstijl van de bewoners. Het gaat ook niet om een energieaudit.

(*) In Vlaanderen is dit het EPC, het Energie Prestatie Certificaat.

Wanneer is een EPB-certificaat verplicht?

Sinds 2011 moeten alle woningen (van meer dan 18m2) of alle kantoren van meer dan 500 m² in het Brussels Gewest EPB-gecertificeerd zijn om te kunnen worden verhuurd of verkocht.

Het certificaat wordt opgesteld door een onafhankelijk expert, opgeleid en erkend door Leefmilieu Brussel, na een grondig technisch onderzoek van uw woning. Het blijft 10 jaar geldig, behalve als de energiekenmerken van het gebouw worden gewijzigd (bijv. vervanging van de verwarmingsketel). In dat geval moet het certificaat worden bijgewerkt vóór een vastgoedtransactie plaatsvindt. Dit kan ofwel door de expert die het vorige certificaat had opgesteld (goedkoper want het document hoeft slechts een kleine bijwerking) of door een nieuwe expert (duurder want die moet van 0 beginnen).

1. Bij verhuur

  • In advertenties moet de energieklasse (A tot G) worden vermeld zoals opgenomen in het EPB-certificaat. Sinds 1 januari 2017 hoeft de CO2-uitstoot niet langer in de advertentie vermeld te worden. Enkel de energieklasse blijft verplicht.
  • Een kopie van het EPB-certificaat moet gratis aan elke kandidaat huurder worden bezorgd. Zo niet kan aan de eigenaar een strafrechtelijke sanctie worden opgelegd, die in een administratieve boete kan worden omgezet.
  • De EPB-classificatie evenals het nummer van het EPB-certificaat moeten in het huurcontract worden vermeld. Daarbij verklaart de huurder dat hij wel degelijk een kopie van het certificaat heeft ontvangen. Sinds 1 januari 2018 stipuleert de ordonnantie van 27 juli 2017 dat de verhuurder vooraf, en uiterlijk bij het afsluiten van het huurcontract, het energieprestatiecertificaat aan de huurder moet meedelen.

2. Bij verkoop

  • In advertenties moet de energieklasse (A tot G) worden vermeld zoals opgenomen in het EPB-certificaat. Bij openbare verkoop moet een kopie bij het lastenboek worden gevoegd.
  • Voor potentiële kopers moeten kopieën van het certificaat beschikbaar zijn.
  • De koper ontvangt het certificaat van de notaris na ondertekening van de definitieve verkoopakte. Als het EPB-certificaat niet beschikbaar is, is de notaris verplicht om Leefmilieu Brussel daarvan op de hoogte te brengen. De verkoop wordt dan niet nietig verklaard, maar de eigenaar die het certificaat niet kan voorleggen, kan een strafrechtelijke sanctie of een administratieve boete worden opgelegd. 

Hoe wordt het certificaat opgesteld?

De door Leefmilieu Brussel opgeleide en erkende expert gebruikt een welbepaalde methode om alle energie te berekenen die 'in en uit de woning' stroomt:

Bereid het bezoek van de expert goed voor

Het resultaat van de EPB-certificering zal ook afhangen van de documenten die de eigenaar voorlegt aan de verstrekker. Die kan namelijk niet uitsluitend afgaan op een visuele controle en moet aan de hand van de documenten bewijzen vinden.

Indien de certificaatverstrekker niet over de nodige documenten beschikt die bijvoorbeeld de aanwezigheid van isolatie of andere zaken kunnen aantonen, dan zal hij standaardwaarden moeten inbrengen die het uiteindelijke EPB-certificaat negatief zullen beïnvloeden.

Bekijk de infofiche over het EPB-certificaat

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.