Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Met welke financiële steun kan ik de energieprestaties van mijn woning verbeteren?

Als u in Brussel een gebouw renoveert en de energieprestaties ervan verbetert, kunt u verschillende soorten financiële steun krijgen:

  • energiepremies voor investeringen in isolatie, ventilatie, efficiënte verwarming, hernieuwbare energie enz. ;
  • renovatiepremies voor werkzaamheden op het vlak van thermische isolatie, ventilatie, de installatie van een regenwaterreservoir enz. ;
  • groene lening aan 0 % tot 2% voor energiebesparende werken;
  • gemeentelijke premies (vaak aanvullend op gewestelijke premies) ;
  • verlaagd btw-tarief van 6% 

U kan alle steunmaatregelen met elkaar combineren. Samen mogen de energie- en renovatiepremie evenwel niet boven 90% van het investeringsbedrag uitkomen.

Financiële steunmaatregelen voor energierenovaties

Bovenop de gewestelijke premies waarmee specifiek op energiebesparing wordt gefocust, kunt u gewestelijke, gemeentelijke en federale steun genieten voor andere werkzaamheden die een rechtstreekse invloed hebben op de energieprestaties van een gebouw (en dus op het energieverbruik). Combineren mag, dus profiteer er zeker van!

1. Gewestelijke steun

Energiepremies

De energiepremies worden toegekend door Leefmilieu Brussel, zowel voor individuele als collectieve woningen. Het premiebedrag is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het gezin. De premies worden ondergebracht in 3 categorieën:

Hoe gaat u te werk?
Surf naar ‘Energiepremies 2018’ van Leefmilieu Brussel. U vindt er een technische fiche voor iedere premie. Raadpleeg hun brochure 'Premies 2018' (pdf) of de 'Overzichtstabel van de premies 2018' (pdf).

Merk op dat u uw premieaanvraag voortaan ook online kunt indienen via IRISbox, het elektronisch loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe kan u uw premieaanvraag online indienen?

Renovatiepremies

Met de renovatiepremies worden energiegerelateerde werkzaamheden aangemoedigd:

  • ventilatie
  • vochtbestrijding
  • thermische isolatie van vloeren, muren en dak
  • installatie van verwarming
  • toestellen voor de productie van sanitair warm water

Lees de verklarende nota voor meer informatie.

Opgelet: op het ogenblik van de aanvraag moet de woning ten minste 30 jaar oud zijn. Er worden verhoogde premies toegekend als de woning in een Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR) staat of binnen het gebied van een Wijkcontract valt.

De Brusselse groene lening

Leefmilieu Brussel is een partnerschap aangegaan met de coöperatieve voor alternatief krediet, CREDAL, om een energielening met een interestvoet van 0 % tot 2 % ter beschikking te stellen van de Brusselse gezinnen met een beperkt inkomen. Dankzij deze lening (maximum € 25 000 tegen een rentevoet van 0 à 2 %) is het mogelijk om isolatie- en ventilatiewerken te financieren en te investeren in performante verwarming.

Voortaan kunt u niet alleen een groene lening aangaan voor energiebesparende uitgaven, maar ook voor investeringen in hernieuwbare energie (fotovoltaïsche panelen, warmtepompen, zonneboilers).

Om een groene lening te ontvangen, moet uw beroepsinkomen onder bepaalde grenzen liggen en moet u de voorwaarden betreffende energiepremies naleven. U vindt alle info op energiehuis.be of in de brochure (pdf).

2. Gemeentelijke steun

Sommige Brusselse gemeenten bieden financiële steun als u een gebouw op hun grondgebied renoveert. De lijst van gesubsidieerde gemeentelijke premies is te vinden op de website van Homegrade. Heel wat van die werkzaamheden hebben betrekking op de energieprestaties van een gebouw: installatie van een zonneboiler, een groendak ... Soms is de premie aanvullend en wordt ze alleen toegekend bovenop een energie- of renovatiepremie.

De steun is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Raadpleeg voor meer informatie de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente.

3. Federale steun

Btw-verlaging 6%

Als u eigenaar of huurder bent van een woning die minstens vijftien jaar geleden in gebruik werd genomen, vallen uw renovatiewerkzaamheden onder een verminderd btw-tarief: 6% i.p.v. 21%. Voorwaarde is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. De aannemer rekent op zijn factuur dan meteen 6% btw aan voor zover deze factuur of een attest dit btw-tarief rechtvaardigt.

Sommige van de werkzaamheden waarop deze btw-vermindering betrekking heeft, houden verband met de energieprestaties van uw woning. Het betreft voornamelijk de installatie van centrale verwarming en isolatie.

Belastingvermindering van 30% (begrensd) voor de isolatie van het dak van een woning

Deze belastingvermindering werd afgeschaft in het Brussels gewest en in Vlaanderen. Voorlopig is ze nog enkel mogelijk in Wallonië.

 

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.