Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wat zijn de wettelijke verplichtingen inzake thermische isolatie?

In Brussel verplicht de EPB-reglementering (energieprestaties van gebouwen) eigenaars om een bepaald warmte-isolatiepeil te respecteren voor gebouwen waar werkzaamheden worden uitgevoerd.

Respecteer zeker de gestelde eisen! Wie de normen niet naleeft, riskeert aanzienlijke boetes. Het is trouwens ook in uw eigen belang belang. Een goed geïsoleerde woning vebruikt immers minder energie en heeft een hogere marktwaarde.

Voor wie gelden deze verplichtingen inzake warmte-isolatie?

Deze reglementering geldt voor ieder gebouw met verwarming en/of klimaatregeling waar bouw-, verbouwings- en reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Op voorwaarde natuurlijk dat deze werkzaamheden betrekking hebben op de bouwschil en een invloed hebben op de energieprestaties.

Er bestaan enkele uitzonderingen. Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel voor meer informatie over de voorwaarden die voor elk geval van toepassing zijn.

Wat zijn de vereisten van de EPB-reglementering inzake isolatie?

Hier volgen alvast de grote principes. De precieze drempels van de EPB-vereisten zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en van de bestemming van het onroerend goed. Ze zijn terug te vinden op de website van Leefmilieu Brussel.

1. Koudebruggen in bouwknopen beperken

Een koudebrug is een zwakke schakel in de buitenstructuur van de woning (ter hoogte van de gevel, het dak of de vloer). Dit fenomeen doet zich voor wanneer er sprake is van onderbrekingen in de warmte-isolatie of spleten tussen de vloerplaten.

Met andere woorden, het gaat erom warmteverlies te vermijden daar waar de muren van het gebouw bij elkaar komen.

2. Isoleren van wanden bouwschil waaraan gewerkt wordt

In de EPB-reglementering zijn specifieke waarden voorzien voor elk bouwelement:

  • De Umax-waarde geeft het maximale niveau aan van warmteverlies dat niet mag worden overschreden. Deze stemt overeen met de hoeveelheid warmte die het bouwelement of de muur per seconde en per vierkante meter doorlaat met een verschil van 1°C tussen beide zijden van de muur.
    -> Hoe lager de Umax-waarde, hoe beter de isolatie.
  • De Rmin-waarde geeft de minimale thermische weerstand aan die in acht moet worden genomen. Deze meet het warmtedoorgangsniveau dat geboden wordt door bijvoorbeeld isolatiemateriaal, dubbele beglazing, vloeren, daken en muren.
    -> Hoe hoger de Rmin-waarde, hoe minder warmteverlies er is en dus hoe beter.

Voor daken en buitenmuren bijvoorbeeld stemmen deze waarden (afhankelijk van de samenstelling van de muur) ongeveer overeen met 15 cm glaswol of ongeveer 12 cm synthetisch schuim. Er geldt geen enkele verplichting voor wat betreft het type of de dikte van het gebruikte isolatiemateriaal, zolang de vereiste prestaties maar worden gehaald. Wel worden de toegekende energiepremies verhoogd voor natuurlijke isolatiematerialen.

Lees ons advies voor het isoleren van een bestaande wand.

3. Energieverbruik/energiebehoeften beperken en ventileren

De EPB-reglementering schrijft nog andere maatregelen voor die een rechtstreekse impact hebben op de isolatie, de techniekkeuze en het gebruik van hernieuwbare energie:  

  • de 'netto-energiebehoefte voor verwarming' (NEV) beperken als het een woning betreft;
  • het 'primaire energieverbruik' (PEV) voor verwarming, sanitair warm water, koeling en hulptoestellen beperken;
  • de kamers ventileren met inachtneming van de debieten om een gezond binnenklimaat te waarborgen en een intensieve ventilatie te garanderen in geval van oververhitting of incidentele zware vervuiling;
  • het risico op oververhitting beperken.

Wat gebeurt er wanneer ik me niet aan deze verplichtingen hou?

Eigenaars van gebouwen die deze normen niet naleven riskeren boetes die kunnen oplopen tot duizenden euro's.

Anderzijds is het ook gewoonweg in uw belang om te voldoen aan de eisen van de EPB-reglementering, of om het misschien nog beter te doen! Voor de meeste energiepremies worden namelijk strengere voorwaarden opgelegd dan het 'wettelijk minimum'. Bovendien krijgt een goed geïsoleerde woning een veel aantrekkelijker EPB-certificaat bij verhuur of wederverkoop.

Aarzel dus niet om beter te isoleren dan wat voorgeschreven is. Dit loont niet enkel financieel, maar zo bent u gegarandeerd een stapje voor op toekomstige – strengere – wetgeving. Meer informatie op de website van Leefmilieu Brussel.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Meer over dit onderwerp in deze dossiers

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.