Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wat zijn de wettelijke verplichtingen inzake thermische isolatie?

Momenteel is de EPB-reglementering (Energy Performance of Buildings – energieprestaties van gebouwen) de enige rechtstreekse maatregel die in Brussel een bepaald niveau van thermische isolatie oplegt.

 • Om welke gebouwen gaat het? Ieder gebouw met verwarming en/of klimaatregeling waar bouw-, verbouwings- en reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist.
   
 • Wat wordt bij wet opgelegd?
  • een algemeen isolatieniveau voor het gebouw in zijn geheel (K-waarde): deze waarde mag niet meer dan 40 bedragen;
  • een isolatieniveau voor ieder afzonderlijk constructieonderdeel, zoals het dak, vloeren, muren … (U-waarde): deze waarde mag niet meer bedragen dan 0,3 W/m2K voor daken en 0,4 W/m2K voor buitenmuren. 
  •  

De EPB-reglementering als referentie

De wettelijke verplichtingen op het vlak van energie, in het bijzonder wat thermische isolatie betreft, worden geregeld aangescherpt. Waarom er zo vaak veranderingen zijn? Om particulieren en bouwprofessionals de tijd te geven zich aan te passen. Om gevolg te geven aan de Kyoto-akkoorden heeft Europa namelijk een aantal beslissingen genomen om energie te besparen. En de lidstaten zijn verplicht om die beslissingen te respecteren.

In België is huisvesting een gewestelijke bevoegdheid. Concreet is het dus de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die geleidelijk aan verschillende maatregelen oplegt. Dit is de zogenaamde ‘EPB’-reglementering (Energy Performance of Buildings – energieprestaties van gebouwen).


Wat wordt in de huidige Brusselse wetgeving bepaald?

 • Sinds 2008 moet iedere woning waarvan de bouw of de renovatie een stedenbouwkundige vergunning vereist, voldoen aan isolatieminima voor de verschillende onderdelen waaruit de woning bestaat.
   
 • Buitenste schil van het gebouw: K ≤ 40. De algemene isolatiegraad van het gebouw, het K-peil, mag niet meer bedragen dan 40 voor individuele woningen en collectieve huisvesting (45 voor kantoren, diensten en onderwijs). De K-waarde wordt voornamelijk bepaald door de isolatiegraad van de buitenwanden en door de compactheid van het gebouw. Hoe lager deze waarde, hoe efficiënter de isolatie.
   
 • Constructieonderdelen: U = 0,4 tot 2,5 W/m²K naargelang van de wand. Voor ieder nieuw of gewijzigd constructieonderdeel (dak, muren, vloeren enz.) moet een ‘maximale warmtedoorgangscoëfficiënt’ worden gerespecteerd. Het gaat om de U-waarde, de hoeveelheid warmte die de wand in kwestie doorlaat (per seconde en per m² bij een temperatuurverschil van 1°C (1°K) tussen de twee zijden van de muur). Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolatie!
 • Buitenmuren: U ≤ 0,4 W/m²K
 • Dak en plafonds: U ≤ 0,3 W/m²K
 • Vloeren: U ≤ 0,4 à 0,6 W/m²K
 • Ramen: U ≤ 2,5 W/m²K
 • Beglazing: U ≤ 1,6 W/m²K

Voor bijvoorbeeld daken en buitenmuren komen deze waarden overeen met 15 cm glaswol of 12 cm synthetisch schuim.

 • Er geldt geen enkele verplichting wat betreft het type of de dikte van het gebruikte isolatiemateriaal, zolang de vereiste prestaties maar worden gehaald.
   
 • Eigenaars van gebouwen die deze normen niet respecteren, kunnen boetes tot duizenden euro’s tegemoet zien.


Hoe aan die vereisten te voldoen?

Bij een bouwproject of ingrijpende renovatie is het de architect die bepaalt welke maatregelen worden genomen om de EPB-normen te respecteren. Als de architect dat zelf niet is, moet vervolgens een erkende EPB-adviseur de genomen maatregelen controleren en valideren.

Bij eenvoudige renovaties hoeft u geen beroep te doen op een erkende EPB-adviseur. Als u dat wilt, kunt u zich laten bijstaan door een architect of door de EPB-medewerker van uw gemeente.


Stimuli om nog verder te gaan

In de EPB-reglementering wordt bepaald welke minimale kwaliteitsvereisten moeten worden gerespecteerd, maar u mag natuurlijk altijd een stapje verder gaan! Voor de meeste Energiepremies voor isolatie worden namelijk strengere voorwaarden opgelegd dan het ‘wettelijk minimum’.

Aarzel dus niet om beter te isoleren. U wordt er niet alleen financieel voor beloond, u anticipeert bovendien op toekomstige – strengere – wetgeving.

Zo moet ieder nieuwbouwproject in Brussel vanaf 2015 een passiefgebouw zijn (dat is nu al het geval voor kantoorgebouwen). Om het te verwarmen verbruikt een passiefgebouw het equivalent van 1,5 m3 gas of 1,5 liter stookolie per vierkante meter per jaar, wat alleen mogelijk is dankzij een bijzonder goede isolatie!


Andere aan isolatie gerelateerde verplichtingen

Er zijn nog twee andere wettelijke verplichtingen die een indirecte invloed hebben op de isolatie.

 • Het E-peil. Boven op de naleving van de maximale K- en U-waarde mogen gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is een bepaald totaal energieverbruiksniveau niet overschrijden: dit is het ‘E-peil’. Deze waarde vertegenwoordigt het totale energieverbruik van een woning (verlichting, verwarming, warmwaterproductie). In Brussel mag deze waarde niet meer dan 70 bedragen.

  Om het E-peil te berekenen, wordt rekening gehouden met de compactheid van het gebouw en zijn luchtdichtheid, de eventuele energieproductie (bijv. met zonnepanelen), het type ventilatie, de zonwering en ten slotte de isolatie. Deze wettelijke prestatieverplichting heeft dus ook een indirecte invloed op de isolatie.
 • Het EPB-certificaat. Sinds 2011 moet voor woningen die te koop of te huur worden aangeboden verplicht een EPB-certificaat worden afgeleverd. Dit certificaat geeft aan wat de sterke en zwakke punten van de woning op het vlak van energie zijn, met name wat de isolatie betreft.

  Op die manier wordt een slecht geïsoleerde woning minder aantrekkelijk voor verkoop of verhuur. Hoewel deze certificatie geen concrete maatregelen m.b.t. isolatie oplegt, wordt hiermee wel druk uitgeoefend op de vastgoedmarkt. Via de wet van vraag en aanbod moedigt deze certificatie dus aan om woningen beter te isoleren.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.