Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Hoe lees ik mijn energiefactuur?

Uw jaarlijkse gas- en elektriciteitsafrekening bestaat uit drie grote delen. Elk deel komt overeen met de opdrachten en de kosten van een speler in de energieleveringsketen:

 • de leverancier die u hebt gekozen en die uw energie levert
 • de beheerders van het transport- en distributienet om de energie tot bij u te brengen
 • de (federale en gewestelijke) overheden, die diverse toeslagen en bijdragen aanrekenen ten voordele van hun sociaal en milieugericht energiebeleid.

Op uw factuur staan ook diverse gegevens zoals het adres waarop de energie wordt geleverd, het type contract dat u hebt gesloten, het totaal van de maandelijkse voorschotten die u hebt betaald en het saldo dat u nog moet betalen, het nieuwe maandelijkse voorschot voor de komende elf maanden enz.

U betaalt uw energie en alles wat daarbij komt kijken

Het totale bedrag op uw energiefactuur omvat:

 • de verbruikte energie
 • alle infrastructuur en diensten die het mogelijk hebben gemaakt de energie van de productieplaats tot bij u te brengen
 • lasten, taksen en vergoedingen aangerekend door de verschillende openbare overheden (Federale staat, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gemeenten).

Al die bedragen kunnen dus worden verdeeld over drie grote posten:

Energie (of 'Verbruik')

Dit is de enige post die verschilt naargelang van de gekozen leverancier. De eigenlijke energiekosten zijn goed voor ongeveer 40%* van uw elektriciteitsfactuur en 54%* van uw gasfactuur en bestaan uit:

 • de vaste vergoeding (of 'abonnementskosten') waarin het contract met uw leverancier voorziet
 • uw eigenlijke verbruik, uitgedrukt in kilowattuur en in euro. Als u het tweevoudig uurtarief of het tarief ‘uitsluitend nacht’ geniet, worden beide verbruiksgegevens apart vermeld.
 • de kosten voor groene stroom (of 'groenestroombijdrage') die de overheid op uw leverancier toepast om de producenten van groene stroom financieel te ondersteunen. Uw leverancier berekent u deze kosten door op uw factuur.
 • de eventuele kortingen die u geniet, bijv. als u betaalt via domiciliëring.

Netkosten (of 'Distributie & transport')

Dit zijn de kosten om de energie te transporteren van de plaats waar ze wordt geproduceerd tot bij u. Deze post vertegenwoordigt ongeveer 36%* van uw elektriciteitsfactuur en 26%* van uw gasfactuur.

 • de distributiekosten (31%): wat u indirect aan Sibelga betaalt voor het gebruik van haar elektriciteitskabels en gasleidingen. Het tarief van Sibelga dekt voornamelijk:
  • 24% gaat naar haar activiteiten m.b.t. het netbeheer en haar openbaredienstverplichtingen (met name openbare verlichting en beschermde klanten)
  • 7% betreft een 'vergoeding voor het openbaar domein' die Sibelga integraal aan de Brusselse gemeenten doorstort. Het gaat om een vergoeding voor het gebruik van de openbare weg.
 • de transportkosten (5%): wat u indirect aan Elia betaalt voor het gebruik van zijn hoogspanningstransportnet. Opgelet: bij gas worden de kosten van Fluxys, de hogedrukgasnetbeheerder, niet in deze post vermeld maar zijn ze inbegrepen in de energieprijs (post 1).

BTW en toeslagen (of 'federale en gewestelijke heffingen')

Het gaat om de heffingen die de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest innen bij de consumenten. Deze kosten vertegenwoordigen 24%* van uw jaarafrekening voor elektriciteit en 20%* voor gas.

 • de bijdrage op energie, bestemd voor het fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid
 • de federale bijdrage, waarmee verschillende beleidsmaatregelen of instanties op het domein van energie worden gefinancierd, waaronder:
  • de werkingskosten van de CREG
  • het beleid om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen (Kyoto-bijdrage)
  • de ontmanteling van de nucleaire installaties van het studiecentrum van Mol-Dessel (denuclearisatie)
  • het specifiek sociaal tarief voor klanten in moeilijkheden
 • de bijdrage 'openbaredienstverplichtingen (5% voor elektriciteit en 1% voor gas), die met name wordt gebruikt om de energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te financieren.

* uit CREG – studie 110922 CDC 1096

Vaste of variabele kosten?

De energiekosten schommelen volgens:

 • de tarieven, bepaald door de leverancier
 • de hoeveelheid energie die u heeft verbruikt.

Enkel voor deze post kan u dus de tarieven kiezen. U kan de aanbiedingen van de leveranciers op de site van Brugel met elkaar vergelijken en opteren voor de goedkoopste.

De kosten voor net, taksen en vergoedingen schommelen op basis van:

 • de tarieven voor het gebruik van het net, die om de 4 jaar worden vastgelegd door de regionale regulatoren (Brugel voor het Brussels Gewest)
 • het bedrag van taksen en vergoedingen, bepaald door de Federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • het vermogen van uw meter en de hoeveelheid verbruikte energie.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.