Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Distributienetbeheerder (DNB)

?Distributienetbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheerd, de aanleg en het onderhoud van de leidingen en kabels in de straat tot aan de aansluiting van de meters in uw woning. Zij zetten de door Elia getransporteerde hoogspanning om in middenspanning en laagspanning en brengen zo de stroom tot bij u.

Ook de hoge druk waarmee Fluxys het gas aanvoert wordt verlaagd zodat u het gas in uw woning kunt gebruiken. De DNB valideert ook de meterstanden die ze bij jou opneemt en geeft ze door aan de leveranciers.

Daarnaast hebben de DNB's steeds meer zogenaamde openbaredienstverplichtingen, zoals de verlichting van gemeentelijke wegen en de energiebevoorrading van beschermde klanten en bij festiviteiten in de openbare ruimte.

Gerelateerde vragen