Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Transportnetbeheerder (TNB)

Een transportnetbeheerder is verantwoordelijk voor de organisatie, de uitbreiding en het onderhoud van het hoogspanningsnet of hogedrukgasnet. Dankzij die netten kan de energie worden getransporteerd van de elektriciteitscentrales en de gasterminals tot de grote industriële klanten of de gewestelijke distributienetten. Bovendien zorgen zij ook voor de onderlinge verbinding van hun netter met die in de buurlanden. In België is Elia de TNB voor elektriciteit en Fluxis de TNB voor gas.