Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Hoe wordt mijn gasverbruik berekend?

Als u op het aardgasnet bent aangesloten, hebt u misschien al gemerkt dat het aardgasverbruik op uw factuur in kilowattuur (kWh) wordt uitgedrukt terwijl uw meter het geleverde aantal kubieke meter (m³) gas weergeeft.

Deze omrekening van m³ naar kWh garandeert een eerlijke en nauwgezette factuur; u betaalt alleen voor de energie die u daadwerkelijk hebt gebruikt. Het calorisch vermogen van gas, dat wil zeggen de hoeveelheid warmte die het kan produceren, varieert naargelang van meerdere factoren.

Bovendien bestaan er in België twee soorten gas naast elkaar:

Vanaf 2023 kunnen alle Belgische consumenten over rijk gas beschikken. De verschillen in calorisch rendement worden daardoor kleiner, maar ze verdwijnen niet helemaal …

Hoe wordt het geleverde aantal m3 gas omgezet in kWh?

Het volume (af te lezen van de meter) wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde energiewaarde van het gas tijdens de betrokken periode. Deze omzetting wordt door uw distributienetbeheerder Sibelga gedaan.

Een m³ aardgas bevat tussen 9,5278 en 12,7931 kWh, afhankelijk van het type. In Brussel schommelt dit cijfer op dit moment rond de 10 kWh/m³.

Deze waarde wordt permanent herberekend om een eerlijke facturatie te verzekeren. Zoals de naam al aangeeft, is aardgas geen industrieel maar een natuurlijk product. De samenstelling wisselt daardoor naargelang de geografische herkomst. Het aardgas dat in België wordt gebruikt, is afkomstig uit verschillende landen. Bovendien varieert de energiewaarde van het gas naargelang van de hoogte van de verbruikplaats.

Mochten alle Belgische consumenten met rijk gas worden bevoorraad, zou het nog altijd noodzakelijk zijn deze omrekening uit te voeren, aan de hand van een gemiddelde jaarlijkse waarde die continu wordt herberekend.

De exacte omzettingscoëfficiënt wordt vermeld op uw factuur, met een nauwkeurigheid van 4 cijfers na de komma. U kunt zien dat dat cijfer van jaar tot jaar licht wijzigt.

Hoe wordt het bedrag van mijn gasfactuur berekend?

Uw jaarlijkse aardgasfactuur wordt door uw leverancier in drie fasen opgesteld:

  1. Eerst wordt het verschil berekend tussen de huidige meterstand (in m³) en die van vorig jaar. De uitkomst is het geleverde gasvolume, uitgedrukt in m³.
     
  2. Daarna wordt dit getal vermenigvuldigd met een omzettingscoëfficiënt om de hoeveelheid energie die u daadwerkelijk hebt verbruikt in kWh uit te drukken.
     
  3. Bij het opstellen van uw factuur vermenigvuldigt uw leverancier deze energiehoeveelheid dan met de prijs per kilowattuur van het tarief in uw contract.

Rekenvoorbeeld gasverbruik

Meterstand gasmeter:

januari 2017: 27 000 m³
januari 2018: 29 100 m³

Jaarverbruik: 29 100 m³ – 27 000 m³ = 2 100 m³
Equivalent in kWh: 2 100 m³ x 9,9 kWh/m³ = 20 790 kWh

Uw leverancier vermenigvuldigt dit cijfer met het tarief van uw contract (ca. 0,06 EUR/kWh):
20 790 kWh x 0,06 €/kWh = 1 247,4 €

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.