Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Is 'groene stroom' ook echt groen?

Strikt genomen is de elektriciteit die uit uw stopcontact komt nooit groen. Het is namelijk onmogelijk om elektriciteit te 'sorteren'.

Wel kunt u de garantie krijgen dat het geld dat u voor uw elektriciteit betaalt, gebruikt wordt om rechtstreeks groene stroom te financieren.

Wat is groene stroom?

Zonne-energie, windenergie, waterkracht enz = groene stroom

Per definitie wordt groene stroom uitsluitend geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa, geothermie, ...). Ze mag niet worden geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen of door kerncentrales.

Kernenergie, steenkool, aardolie = grijze energie

Aardolie, steenkool, maar ook kernenergie kunnen bijgevolg nooit tot de voorgaande categorie behoren. Ze worden grijze energie genoemd.

Is de elektriciteit die uit mijn stopcontact komt groen?

Neen, in België is de elektriciteit die uit het stopcontact komt altijd een combinatie van groene en grijze stroom.

Deze elektriciteit circuleert immers op dezelfde netwerken, ongeacht van welke oorsprong die ook is. Maar wanneer u in de onmiddellijke nabijheid van een windmolenpark woont, zal de hoeveelheid groene elektriciteit ongetwijfeld groter zijn.

18,6% groene elektriciteit

In België is 18,6% van de geproduceerde elektriciteit groen (rapport Eurostat 2019, gebaseerd op de cijfers van 2017). Uit Belgische stopcontacten kan echter ook grijze of groene elektriciteit komen van Duitse of Nederlandse oorsprong, aangezien ons transportnet verbonden is met dat van de buurlanden. 

En als ik gekozen heb voor een groenestroomcontract?

Wanneer u kiest voor een groenestroomcontract, hebt u uiteindelijk geen toegang tot andere of betere elektriciteit dan die van uw buur. Het gaat in de eerste plaats om een verbruikskeuze: u heeft gewoonweg de garantie dat uw leverancier een hoeveelheid energie produceert of koopt die overeenkomt met uw verbruik. Zo ondersteunt u uiteindelijk de energietransitie naar duurzamere alternatieven.

Twee manieren om groene stroom te verkopen

In België kan een leverancier de consument op twee verschillende manieren groene stroom aanbieden. 

1. Door zelf groene stroom te produceren via zijn eigen productiesites

2. Door certificaten van oorsprongsgarantie te kopen bij andere producenten, in België of Europa.

Deze certificaten bieden de garantie dat een hoeveelheid stroom die overeenstemt met het certificaat (nl. 1 MWh) geproduceerd werd met een hernieuwbare energiebron. Ze bieden u het voordeel dat de door uw leverancier gekochte energie traceerbaar is.

In Brussel worden deze certificaten afgeleverd door controleorganen die door Brugel zijn erkend. Deze kennen ze vervolgens toe aan de producenten, die ze op hun beurt kunnen doorverkopen aan leveranciers. 

De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) controleert elk jaar of de verkoop en de productie van groene stroom wel degelijk overeenstemmen.

Niet alle groene leveranciers zijn gelijk

Daarop wijzen ngo’s zoals Greenpeace. Niet alle leveranciers die groene stroom aanbieden, zetten zich even hard in voor de energietransitie. Zo hebben sommigen bvb. eigen productiesites, terwijl anderen zich tevreden stellen met het kopen van oorsprongscertificaten en toch fossiele productiecentrales blijven uitbaten.

Voor producenten die zelf geen groene stroom opwekken en dus oorsprongscertificaten kopen, gelden echter een aantal wettelijke verplichtingen. Zo moeten zij steeds een percentage van deze certificaten kopen dat in verhouding staat tot hun grijze productie. Doen zij dit niet, dan zijn hier boetes aan verbonden die meer bedragen dan de prijs van de certificaten.  Zo worden zij gedwongen om hernieuwbare energie gedeeltelijk te financieren.

Groene energie kan trouwens ook een ‘grijs’ kantje hebben. Immense installaties voor de productie van hernieuwbare energie, zoals enorme stuwdammen voor waterkracht, kunnen een negatieve impact hebben op het milieu. Of nog: biomassacentrales die werken op houtpellets uit de VS of Canada i.p.v. met plaatselijk hout. Dit leidt uiteindelijk tot groot brandstofverbruik voor het transport per schip.

Om consumenten te helpen in hun keuze, heeft Greenpeace de groene leveranciers gerangschikt en een score toegekend.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.