Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Is 'groene stroom' ook echt groen?

Strikt genomen is de elektriciteit die uit uw stopcontact komt nooit groen. Het is namelijk onmogelijk om elektriciteit te 'sorteren'.

In de praktijk kunt u kiezen voor een groenestroomcontract. Op basis van dit contract verbindt uw leverancier zich ertoe om een hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te produceren of te kopen die overeenkomt met jouw verbruik.

De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) controleert elk jaar of de verkoop en de productie van groene stroom wel degelijk overeenstemmen.

Groene stroom is niet altijd helemaal groen…

De stroom in onze Belgische woningen is voor iedereen hetzelfde, ongeacht uw contract of uw leverancier. Alle producenten zetten de stroom namelijk op hetzelfde net. De hoeveelheid groene stroom in ons land, d.i. stroom die op basis van hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, wordt geraamd op ongeveer 6%.

U kan echter kiezen voor een groenestroomcontract. In dat contract verbindt uw leverancier zich ertoe om een hoeveelheid groene stroom te kopen of te produceren die overeenkomt met uw verbruik.

In België kan een leverancier de consument nl. op twee verschillende manieren groene stroom aanbieden:

  • door zelf groene stroom te produceren dankzij eigen productiesites
  • door 'certificaten van oorsprongsgarantie' te kopen bij andere producenten, in België of in Europa.
    Deze certificaten zijn het bewijs dat een hoeveelheid stroom die overeenkomt met het certificaat (nl. 1 MWh) is geproduceerd op basis van een hernieuwbare energiebron. Deze certificaten van oorsprongsgarantie bieden het voordeel dat de door uw leverancier gekochte energie traceerbaar is. In Brussel worden deze certificaten afgeleverd door controleorganen die door Brugel  zijn erkend en worden ze toegekend aan de producenten, die ze op hun beurt kunnen doorverkopen aan leveranciers. 

Jaarlijkse controles

Om er zeker van te zijn dat tegenover de verkochte stroom een gelijke hoeveelheid groene stroom staat die daadwerkelijk is geproduceerd, bestaat er een soort 'kruiscontrole'. Enerzijds moeten de groenestroomleveranciers de overheid elk jaar even veel certificaten van oorsprongsgarantie bezorgen als ze groene stroom verkopen. Anderzijds zijn ze verplicht om de lijst van groenestroomklanten te bezorgen aan de overheid.

Door deze twee informatie-elementen te combineren, berekent de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas het aantal oorsprongsgaranties die de leveranciers elk jaar zouden moeten bezorgen. Zo is de overheid er zeker van dat er evenveel groene stroom wordt geproduceerd als er wordt verkocht.

Hoe kiest u een echt groene leverancier?

Als u het belangrijk vindt dat uw energieleverancier zo 'groen' mogelijk is, kunt u ook een blik werpen op zijn investeringsbeleid en zijn projecten voor de productie van hernieuwbare energie.

Concreet? Nadat hij de certificaten van oorsprongsgarantie maar ook het elektriciteitstransport en de heffingen heeft betaald, beschikt een leverancier die u een '100% groen'-formule aanbiedt nog over ongeveer een derde van jouw factuurbedrag om zijn beleid te financieren. Hij heeft dan de keuze om te investeren in 'grijze' energie (kernenergie, steenkool, aardolie) of 'groene' energie (zon, wind en water).

 

(Zie ook: 'Welke nieuwe vooruitzichten zijn er voor energieproductie?')

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.