Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wat houdt een ton CO2 precies in?

In elk klimaatplan wordt ‘ton CO2’ als referentie-eenheid gebruikt. Toch blijft dit voor de meeste mensen een abstract begrip.

Wat is CO2?

CO2 is een onzichtbaar, kleur- en geurloos gas. Nochtans heeft het net als lucht, ook een massa: 1,964 g/liter, ofwel 1,964 kg/m3.

Enkele concrete voorbeelden die aantonen waarmee een ton CO2 overeenstemt:

  • de gemiddelde uitstoot van een passagier op een heen- en terugvlucht Parijs-New York
  • 6000 km rijden met een dieselwagen
  • 4300 kWh elektriciteitsverbruik

Om u enig idee te geven...

De gemiddelde CO2-emissie van een Belg bedraagt jaarlijks 8 ton. Om te vermijden dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2° Celsius, zou de gemiddelde uitstoot per inwoner op onze planeet tegen 2050 niet meer dan 2,1 ton mogen bedragen. Daar zijn we dus bijlange nog niet!

Waar komt CO2 vandaan?

CO2 is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van benzine, gas, hout enz. Elke hernieuwbare of fossiele brandstof (met uitzondering van waterstof) bevat koolstof.

Als koolstof in contact komt met vuur, dan reageert die met de zuurstof uit de lucht en produceert warmte en CO2. Scheikundigen hebben daar een formule voor: C + O2 = CO2 + hitte

Met het respectieve gewicht erbij geeft dat:
1 kg koolstof + 2,67 kg zuurstof leveren 3,67 kg koolstofdioxide en warmte op

Hoeveel CO2 komt vrij bij de productie van 1 kWh elektriciteit?

Om dat te weten te komen, moet u zich eerst de vraag stellen: "hoe wordt de stroom die ik verbruik, opgewekt?" Zo bijvoorbeeld willen vele Belgen afstappen van kernenergie. Nochtans kunnen gas- of steenkoolcentrales (of erger nog, centrales op bruinkool) niet helpen om onze CO2-uitstoot te doen dalen.

Hier alvast een overzicht van de verschillende energiebronnen met hun respectieve CO2-uitstoot voor het opwekken van 1 kWh stroom:

Productiemethode g CO2/kWh
windenergie 11 
kernenergie 12
zonne-energie  27
gascentrales 490
steenkoolcentrales 820

In België ‘kost’ 1 kWh elektriciteit momenteel 220 g CO2. In 1998 was dat nog 290g. Ons land heeft zijn koolstofvoetafdruk verkleind door hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen en het rendement van gasgestookte centrales (STEG – stoom- en gasturbine) te verbeteren.

Hoeveel CO2 produceren de voornaamste brandstoffen?

De ene brandstof bevat meer koolstof dan de andere. Om dezelfde energie te produceren stoten ze dus ongelijke hoeveelheden CO2 uit:

Brandstof kg CO2/ geleverde kWh
Steenkool 0,343
Stookolie 0,271
Kerosine 0,267
Benzine 0,264
LPG 0,231
Aardgas 0,206
Huishoudelijk afval 0,149

Concreet betekent dit dat wie jaarlijks 20 000 kWh aardgas verbruikt om zijn woning te verwarmen, hiermee zorgt voor 4 120 kg CO2-uitstoot. Tenzij u opteert voor een duurzamere variant die voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas: groen gas.

Hoeveel CO2 produceert een auto met verbrandingsmotor?

Louter afgaand op hoeveel CO2 een liter brandstof uitstoot, blijkt LPG de grootste winnaar:

Brandstof kg CO2 / liter
Diesel  2,67
Benzine 2,28
CNG 2,00
LPG 1,66

Schijn bedriegt: de verschillen zijn klein!

Daarnaast zijn er nog tal van andere factoren om rekening mee te houden:

  • Gewicht van de brandstof: een liter LPG weegt 25 tot 30 % minder dan benzine. Een liter LPG zal dus minder energie produceren dan een liter benzine of diesel.
  • Rendement van de motor: een dieselmotor verbruikt minder brandstof over 100 km dan een benzinemotor en stoot over hetzelfde traject dus minder CO2 uit. Een motor op LPG verbruikt 30 % meer per 100 km dan een benzinewagen.
  • Ethanolgehalte van de benzine: als we dit gegeven erbij nemen, moeten de uitstootcijfers naar beneden gecorrigeerd worden. Ethanol is immers van hernieuwbare oorsprong en draagt dus niet bij tot de CO2-uitstoot.
  • Andere polluenten: CO2 is niet de enige boosdoener. Zo zijn er ook kleine toxische deeltjes, NOx, onverbrande koolwaterstoffen, zwavel, …

De verschillen zijn met andere woorden minder groot dan ze op het eerste zicht lijken!

Hoe bereken ik de CO2-impact van mijn reizen? 

Als we enkel het vervoer op zich bekijken, kan de CO2-emissie berekend worden op basis van het gebruikte transportmiddel.

Transportmiddel   kg CO2 /passagier voor 100 km
Met de wagen  10,4
Met het vliegtuig   28,5
Met de scooter 7,2
Met een bus  6,8
Met de trein  1,4

Bron: European Environment Agency

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.