Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Op hoeveel groenestroomcertificaten heb ik recht?

In theorie krijgt u als particulier een groenestroomcertificaat telkens als u 1000 kWh stroom hebt geproduceerd en aldus 217 kg CO2-uitstoot wist te vermijden. Dat voordeel wordt tien jaar lang toegekend vanaf de datum waarop de installatie is gecertificeerd.

In Brussel bestaat er een vermenigvuldigingscoëfficiënt waardoor een fotovoltaïsche installatie recht geeft op extra GSC. Dit systeem maakt dat de installatie na 7 jaar rendabel is. Sinds 2011 geldt dit ook voor wkk-installaties. Interessant voor collectieve woongebouwen.

Hoe het aantal groenestroomcertificaten (GSC’s) berekenen dat ik zal krijgen?

In theorie: 1 certificaat per 1000 kWh

Met een fotovoltaïsche installatie van 30 m² wordt in ons Belgische klimaat gemiddeld 3.000 kWh per jaar geproduceerd In theorie geeft deze productie dus recht op 3 GSC's.
Deze groenestroomcertificaten worden 10 jaar lang toegekend vanaf de datum waarop de installatie gecertificeerd is. Ze zijn geldig gedurende 5 jaar.

De vermenigvuldigingscoëfficiënt

Voor fotovoltaïsche installaties wordt op dit voordeel in Brussel nog een vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast.

Elk jaar beslist de Brusselse regering welke waarde aan deze vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt toegekend, rekening houdend met de prijs van de panelen, de elektriciteitsprijs en de prijs van het groenestroomcertificaat:

  • In april 2020 zal er een nieuw toekenningspercentage bepaald worden. De nieuwe voorwaarden zullen alleen voor de nieuwe installaties gelden. Het nieuwe systeem werkt met 6 verschillende vermogenscategorieën (in plaats van 2 nu) waarvoor verschillende toekenningspercentages van GSC’s gelden.
  • Voor de vanaf 2 augustus 2013 gecertificeerde installaties ontvangt een particulier 2,4 of 3 groenestroomcertificaten (al naargelang het vermogen van de installatie) telkens als hij 1.000 kWh produceert.
  • Voor de tussen 20 oktober 2012 en 1 augustus 2013 gecertificeerde installaties ontvangt hij 4 groenestroomcertificaten telkens als hij 1.000 kWh geproduceerd heeft
  • Voor de tussen 1 juli 2011 en 20 oktober 2012 gecertificeerde installaties ontvangt hij 5 groenestroomcertificaten telkens als hij 1.000 kWh geproduceerd heeft.
  • Werd uw fotovoltaïsche installatie vóór 1 juli 2011 in gebruik genomen? Dan moet u de oude berekeningswijze toepassen.

Brugel herberekent elk jaar de vermenigvuldigingscoëfficiënten in september om ervoor te zorgen dat fotovoltaïsche installaties na 7 jaar en in aanmerking komende wkk-installaties na 5 jaar rendabel blijven.  Met dit systeem weet iedereen zeker dat hij zijn installatie in 7 jaar tijd terugverdiend heeft, ongeacht het moment waarop hij beslist om in deze technologieën te investeren.

Hoe kan ik mijn groenestroomcertificaten ontvangen?

De productie is af te lezen van de speciale meter waarmee de installatie moet worden uitgerust. Elk kwartaal moet u deze cijfers aan Sibelga.be/greenmeter bezorgen. Sibelga stuurt ze vervolgens naar Brugel die u dan de GSC’s toekent, waarop u recht hebt.

Waarom is het interessant om groenestroomcertificaten  te krijgen?

Snellere afschrijving

Dankzij de groenestroomcertificaten krijgen mensen die investeren in een groene (fotovoltaïsche) of minder vervuilende (warmtekrachtkoppeling) elektriciteitsproductie-installatie een subsidie die evenredig is met de productiecapaciteit van hun installatie. Zo verdienen ze hun investering sneller terug.

Fiscaal voordeel

Het groenestroomcertificaat is een inkomen dat niet belast wordt, als de productie van elektriciteit beperkt is tot uw persoonlijk verbruik.

Aan wie kan ik mijn groenestroomcertificaten verkopen?

In Brussel hebt u 3 opties om uw groenestroomcertificaten te verkopen:

1. Uw groenestroomcertificaten terug verkopen aan een energieleverancier

Om hun jaarlijks minimumquotum verkochte groene stroom in Brussel te bereiken, moeten de leveranciers soms groenestroomcertificaten op de markt aankopen. Anders worden ze bestraft met een boete van € 100 per ontbrekend GSC.

In 2019 bedroeg dit quotum, dat elk jaar stijgt, 9,2%. Bovendien zijn de Brusselse energieleveranciers verplicht om eerst Brusselse groenestroomcertificaten te kopen alvorens ze er in de andere gewesten kunnen gaan kopen.

Hiertoe kunt u terecht bij elke energieleverancier die actief is in Brussel, maar houd er wel rekening mee dat sommige leveranciers gunstigere prijzen bieden voor eigen klanten.

2. Uw groenestroomcertificaten terug verkopen aan een tussenpersoon

Tussenpersonen zijn makelaars die groenestroomcertificaten van kleine groene producenten groeperen en die de verkoop van de certificaten onderhandelen met energieleveranciers. Sommige ondernemingen die zonnepanelen installeren, bieden deze dienst aan hun klanten aan.

Vergelijk goed hun offertes, want de aankoopvoorwaarden kunnen enorm verschillen. Sommige tussenpersonen nemen een commissie op de verkoop, andere kopen de groenestroomcertificaten aan een iets lagere prijs dan de markwaarde, enz.

Lijst van de energieleveranciers en tussenpersonen voor de aankoop van groenestroomcertificaten in Brussel

3. Uw groenestroomcertificaten terug verkopen aan Elia

Volgens de geldende reglementering kunt u uw groenestroomcertificaten ook verkopen aan Elia, de transportnetbeheerder, tegen een gegarandeerde minimumprijs van € 65 per groenestroomcertificaat.  Deze is evenwel minder interessant dan de gemiddelde prijzen die de leveranciers en tussenpersonen bieden. 

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.