Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids
Terug naar het dossier
Alles over groen rijden

Zijn elektrische wagens echt milieuvriendelijk?

Geen CO2-uitstoot bij elektrische wagens? Klopt inderdaad. En toch zijn ze niet zo onschuldig als ze lijken. Zo mogen de volgende elementen zeker niet uit het oog worden verloren...

Hoe de verbruikte elektriciteit wordt geproduceerd

Het klopt dat de lucht niet wordt vervuild als u met een 100% elektrisch voertuig rijdt. Maar hebt u er al eens bij stilgestaan hoe de stroom waarop die wagen rijdt, eigenlijk werd geproduceerd? 

Wereldwijd: 60% van de elektriciteit afkomstig van fossiele brandstoffen

Wereldwijd wordt gemiddeld 60% van alle elektriciteit opgewekt met kolen en gas, en dat zijn fossiele brandstoffen. Dat betekent dat een elektrische wagen bijna evenveel CO2 per kilometer uitstoot als een benzine- of dieselwagen.

België: 3 à 4 keer minder CO2/km dan een traditionele wagen

In Europa is de situatie een stuk beter. Zo is de elektriciteit in België voornamelijk afkomstig van energiebronnen die geen CO2 uitstoten, al roepen deze soms ook wat vragen op:

  • kerncentrales
  • hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, hydro-elektriciteit)

In België stoot een elektrische wagen dus per kilometer 3 tot 4 keer minder CO2 uit dan een klassieke wagen.
Meer nog, volgens een studie van de VUB  stoot een elektrisch voertuig maar liefst 15 keer minder CO2 uit wanneer de bestuurder enkel groene elektriciteit gebruikt.

Milieu-impact fabricage van een elektrische wagen

Energieverbruik

Een elektrische wagen zorgt zijn hele leven lang voor CO2-uitstoot: bij de fabricage, de levering en het gebruik, maar ook bij de recyclage van de verschillende onderdelen.

Gebruik van zeldzame metalen

Daarnaast komen er ook andere vervuilers aan te pas. Zo gebruikt men voor de productie van de accu's zeldzame materialen als lithium of kobalt. De winning van deze materialen heeft dan ook een grote impact op mens en natuur. 

Is de elektrische auto dan even vervuilend als een wagen met klassieke verbrandingsmotor?

Over die kwestie heerst onduidelijkheid omdat zelfs de experten het er niet over eens geraken. Om hun berekeningen op te stellen baseren wetenschappers zich op gekende gegevens, maar ook op hypotheses en mogelijke scenario’s. Al naargelang de veronderstelling is de elektrische wagen nu eens veel minder, dan weer even vervuilend of soms zelfs veel vervuilender dan een klassieke auto met verbrandingsmotor.

Eén ding is zeker : de impact van benzine- en dieselwagens op de gezondheid

  • Benzine- en dieselwagens verspreiden immers ook andere vervuilende stoffen zoals de kankerverwekkende chemische NOx of stikstofoxiden.
  • Dieselmotoren stoten 20% minder CO2 uit dan benzinemotoren. Bij dieselwagens komen er echter fijne stofdeeltjes vrij die kankerverwekkend zijn. Die stofdeeltjes zetten zich vast in onze longen en zijn zo jaarlijks mee verantwoordelijk voor de vroegtijdige dood van 12.000 mensen in België !

De elektrische wagen blijft dus een interessant alternatief, maar…

Een elektrische auto blijft een goede keuze op voorwaarde dat niet alleen de productiesystemen veranderen, maar we misschien ook wel onze verbruiksgewoonten aanpassen.

Want moeten we ons echt altijd met de wagen verplaatsen?

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Meer over dit onderwerp in deze dossiers

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.