Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Zijn elektrische wagens echt milieuvriendelijk?

Geen CO2-uitstoot bij elektrische wagens? Klopt inderdaad. En toch zijn ze niet zo onschuldig als ze lijken. Zo mogen de volgende elementen zeker niet uit het oog worden verloren.

De manier waarop de elektriciteit wordt geproduceerd

Het klopt dat de lucht niet wordt vervuild als u met een 100% elektrisch voertuig rijdt. Toch mogen we niet vergeten hoe de stroom die we verbruiken uiteindelijk werd geproduceerd.

Wereldwijd wordt gemiddeld 60% van alle elektriciteit opgewekt met kolen en gas, en dat zijn fossiele brandstoffen. Dat betekent dat een elektrische wagen bijna evenveel CO2 per kilometer uitstoot als een benzine- of dieselwagen.
In Europa is de situatie een stuk beter.

Zo is de elektriciteit in België voornamelijk afkomstig van energiebronnen die geen CO2 uitstoten, al roepen deze soms ook wat vragen op:

  • kerncentrales
  • hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, hydro-elektriciteit)

In België stoot een elektrische wagen dus per kilometer 3 tot 4 keer minder CO2 uit dan een klassieke wagen.
Meer nog, volgens een studie van de VUB  stoot een elektrisch voertuig maar liefst 15 keer minder CO2 uit wanneer de bestuurder enkel groene elektriciteit gebruikt.

De fabricage van de elektrische wagen

Een elektrische wagen zorgt zijn hele leven lang voor CO2-uitstoot: bij de fabricage, de levering en het gebruik, maar ook bij de recyclage van de verschillende onderdelen.

Daarnaast komen er ook andere vervuilers aan te pas. Zo gebruikt men voor de productie van de accu's zeldzame materialen als lithium of kobalt. De winning van deze materialen heeft dan ook een grote impact op mens en natuur. En dan is er nog het zware recyclageprobleem …

Toch worden de technologieën steeds beter. Op een dag zal zelfs de productie van energie 'groen' zijn, maar zo ver zijn we nog lang niet.

Is een elektrische wagen dan even vervuilend als een wagen met een klassieke verbrandingsmotor?

Het antwoord is nee.

Benzine- en dieselwagens verspreiden immers ook andere vervuilende stoffen zoals de kankerverwekkende chemische NOx of stikstofoxiden.
Dieselmotoren stoten 20% minder CO2 uit dan benzinemotoren. Bij dieselwagens komen er echter fijne stofdeeltjes vrij die kankerverwekkend zijn. Die stofdeeltjes zetten zich vast in onze longen en zijn zo jaarlijks mee verantwoordelijk voor de dood van 12.000 mensen in België !

De elektrische wagen blijft dus een interessant alternatief, op voorwaarde dat niet alleen de productiesystemen, maar misschien ook wel onze verbruiksgewoonten een verandering ondergaan.

Want moeten we ons echt altijd met de wagen verplaatsen?
 

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijk praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Meer over dit onderwerp in deze dossiers

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.