Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wat moet ik doen bij een foute meterstand?

Als u vermoedt dat een meterstand op uw jaarafrekening fout is, al dan niet in uw voordeel, neem dan contact op met uw energieleverancier. Die laat alles controleren en voert eventueel de nodige rechtzettingen uit.

Laat een foute meterstand zo snel mogelijk rechtzetten

Uw meterstanden worden door Sibelga gevalideerd en doorgespeeld aan uw energieleverancier. U vindt ze terug op de jaarafrekening.

Denkt u dat een meterstand niet klopt, neem dan contact op met uw energieleverancier. Uw meterstand controleren is niet alleen nuttig, maar voortaan ook verplicht. Sinds 23/5/2014 vermeldt het Technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namelijk dat  "elke gebruiker geacht wordt zijn meetgegevens na te gaan".

Indien u een onregelmatigheid vaststelt, kan uw energieleverancier aan Sibelga vragen om de meterstand opnieuw te controleren en eventueel te corrigeren. Ook als een fout in uw voordeel is en uw energiefactuur aanzienlijk lager uitvalt dan normaal, verwittigt u best meteen uw energieleverancier. Zo voorkomt u een onaangename verrassing na de volgende meteropname.

  • Bel eerst naar de klantendienst van uw leverancier. Houd uw EAN-code en het referentienummer van de factuur in kwestie bij de hand. 
  • Levert dit contact niet de gewenste aanpassing van de meterstand op, stuur dan een aangetekende brief, fax of e-mail naar de klachtendienst van uw leverancier. Vermeld het referentienummer van de factuur en geef aan dat het gevraagde bedrag volgens u op een foute meterstand is gebaseerd. 
  • Nadat u uw energieleverancier heeft gecontacteerd, kan u eventueel contact opnemen met Sibelga. Uw distributienetbeheerder heeft immers zicht op alle meterstanden. 

Waaraan kan een foute meterstand te wijten zijn?

  • Uw meterstanden worden jaarlijks opgenomen. Dat gebeurt door een meteropnemer van Sibelga. Heeft de meteropnemer geen toegang tot uw  meters, dan moet u de meterstanden zelf aan Sibelga bezorgen. In beide gevallen is een fout niet uitgesloten.
  • In sommige gevallen worden uw meterstanden geraamd. Dat gebeurt meestal op basis van het verbruik van de vorige jaren. Bent u pas verhuisd en verbruikt u veel minder energie dan de vorige bewoner, dan kan die raming dus veel hoger uitvallen dan uw reëel verbruik. 
  • Heel af en toe kan een meter defect zijn. U kan Sibelga dan vragen om uw meter te controleren. Opgepast: blijkt de meter na controle toch perfect te werken, dan moet u wel de kosten van die tussenkomst betalen. Afhankelijk van het soort controle lopen die op tot zowat 400 of 700 euro.

Schadevergoeding in twee specifieke gevallen

In twee gevallen kan u bij uw energieleverancier een eis tot schadevergoeding indienen: 

  • indien hij niet binnen de voorziene termijnen op uw klacht reageerde; 
  • indien hij bevestigde dat er sprake is van een vergissing door een foute meterstand, maar u niet binnen de voorziene termijnen een rechtzettingsfactuur stuurde. 

Twee Brusselse ordonnanties bepalen nauwkeurig de voorwaarden, termijnen en bedragen van een dergelijke schadevergoeding. Raadpleeg ze om te achterhalen of u er recht op hebt: 

 

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.