Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wanneer en hoe verander ik van energieleverancier?

Ongeacht uw contracttype, bepaalde of onbepaalde duur, kunt u op elk ogenblik van energieleverancier veranderen. Zonder verbrekingsvergoeding -voor particulieren en kleine professionals-, en zonder enige leveringsonderbreking.

Om uw contract te beëindigen moet u wel rekening houden met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Hoeveel kan ik besparen door van energieleverancier te veranderen?

Volgens specialisten zou een gezin met een gemiddeld verbruik € 250 tot € 300 per jaar kunnen besparen.
Ter herinnering, uw elektriciteits- of gasfactuur omvat verschillende posten. U betaalt voor de verbruikte energie, de netwerkkosten en diverse vergoedingen. Hierbij komt voor particulieren ook nog de btw. Het is op het energiegedeelte (d.i. de kostprijs voor gas en elektriciteit die uw leverancier hanteert), de abonnementskosten en eventuele kortingen, dat u geld kunt besparen.

Dit energiegedeelte vertegenwoordigt 30% van de factuur van een Brussels gezin en zowat 40% voor een kmo (zie de website van de CREG voor meer informatie).

Moet ik betalen om van energieleverancier te veranderen?

Sinds 2012 is er geen contractverbrekingsvergoeding meer voorzien voor particulieren en kleine professionals die jaarlijks maximaal 50 000 kWh elektriciteit en 100 000 kWh gas verbruiken. Verbruikt uw bedrijf meer? Controleer dan de voorwaarden die in uw contract vermeld staan.

Dit element maakt overigens ook deel uit van de gedragscode die werd overeengekomen tussen de federale staat en de leveranciers van de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt. Die bepaalt ook dat energieleveranciers alle maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat een verandering van elektriciteits- en gasleverancier geen negatieve gevolgen heeft voor de consument – denk bijvoorbeeld aan een onderbreking.

Pas op voor gezamenlijke aanbiedingen
Koos u voor een aanbod met aanvullende diensten bij de energielevering (bv. een slimme thermostaat)? Dan moet u mogelijk kosten betalen bij vroegtijdige verbreking van het contract. Controleer of dit in uw contract vermeld staat.

Wanneer verander ik best van energieleverancier?

Eigenlijk is het altijd goed om te veranderen van energieleverancier zolang u maar kunt besparen. Daarbij heeft de looptijd van uw contract geen belang. Toch zijn er momenten dat het interessanter is voor een leverancierswissel:

 • als u aan de hand van een prijzenvergelijker (zie verder in de tekst) merkt dat u geld kunt uitsparen door over te schakelen op een andere energieleverancier;
   
 • als de groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit laag staan, kan het renderen om een nieuw contract met vast tarief af te sluiten (zie onderstaand punt 'vast of variabel tarief?'). Volg de media (activeer bvb. een Google Alert), want die vermelden geregeld prijsschommelingen;
   
 • rond de jaarlijkse meteropname voor eigenaars van zonnepanelen die nog een terugdraaiende meter hebben. Als het saldo van uw verbruik negatief is bij de leverancierswissel, wordt dit weer tot 0 kWh herleid en verliest u dus uw productieoverschot. Het is dan ook beter om te veranderen van leverancier net na de periodieke meteropname of op een moment dat u nog geen groot stroomoverschot hebt geproduceerd.

Hoe kies ik mijn nieuwe energieleverancier(s)?

Toch nog even herhalen dat het mogelijk is om twee verschillende leveranciers te kiezen: een voor elektriciteit en een voor gas.

Zelf vergelijken en kiezen

Er zijn veel online prijsvergelijkers en tools waarmee u de prijzen van leveranciers kunt vergelijken. Nochtans gebruikt u best die van officiële instanties voor een objectieve vergelijking:

 • Met Brusim kunt u de gas- en elektriciteitsleveranciers in het Brusselse gewest met elkaar vergelijken.
 • Via de CREG Scan-tool kunt u uw energiecontract vergelijken met het huidige marktaanbod.
 • Energie-Vergelijker.be is gecertificeerd door de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas).
 • Infor GasElek voert op aanvraag een gratis prijssimulatie uit op basis van uw energiefactuur (enkel voor Brussel).

Maar die van commerciële instanties kunnen eveneens interessante promoties bevatten, check die dus zeker ook.

Welke site u ook raadpleegt, vergelijk niet enkel de gehanteerde tarieven, maar ook: 

 • de voorwaarden van het contract (vooral als er aanvullende diensten worden aangeboden),
 • de reactietijd van de klantendienst,
 • de kosten die van toepassing zijn op onbetaalde facturen (sommige leveranciers rekenen extra kosten aan voor de eerste herinnering)
 • ...

Let wel op de voorwaarden voor die promoties, zodat u na een aantal maanden niet onder een hoger tarief valt.

Als u groene stroom overweegt, vergeet dan niet dat niet alle groene leveranciers gelijk zijn en controleer vooraf of de leverancier van uw keuze aan uw eisen voldoet, bijvoorbeeld door de rangschikking die is opgemaakt door Greenpeace te raadplegen.

Is uw keuze op een bepaalde leverancier gevallen? Ga dan zeker eens kijken op de website van de energieleverancier zelf, vooral als u nog van andere diensten wil gebruikmaken (bv.onderhoud gasketel, app energieverbruik volgen, …)

Een beroep doen op een gespecialiseerde dienstverlener

Als u geen tijd hebt om naar een nieuwe leverancier te zoeken of als u de potentiële besparingen echt wilt maximaliseren, kunt u rekenen op diensten als June Energy. Dit bedrijf houdt voortdurend de prijzen van de leveranciers in de gaten en wijzigt uw contract zodra het mogelijk is om te besparen.
Maar ook groepsaankopen kunnen een oplossing bieden al zijn de potentiële besparingen eerder beperkt.

Huis-aan-huisverkoop: wees voorzichtig!

Sommige energieleveranciers maken gebruik van huis-aan-huisverkoop. Huis-aan-huisverkopers kunnen zeer overtuigend zijn en het is niet ongebruikelijk dat mensen te snel een contract tekenen dat op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt. Weet in dit geval dat u over een wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen beschikt na ontvangst van de bevestiging van de leverancier.

Lees de praktische tips van Test Aankoop over huis-aan-huisverkoop

Vast of variabel tarief?

Met een vast tarief betaalt u dezelfde prijs voor het energieverbruik gedurende de volledige looptijd van uw contract. Het variabele tarief volgt de schommelingen op de groothandelsmarkt voor energie. Afhankelijk van het contract kan het maandelijks of driemaandelijks worden herzien.

Naargelang het moment waarop u van leverancier wisselt (tijd van het jaar en actualiteit) en of het om gas of elektriciteit gaat, kan een van beide opties interessanter zijn. Als de groothandelsprijzen voor energie bijvoorbeeld bijzonder laag zijn, is het aantrekkelijker om voor een vast tarief te kiezen zodat dit tarief het hele jaar door wordt gehandhaafd.

Test Aankoop publiceert hierover regelmatig aanbevelingen. Raadpleeg dus op gezette tijden de rubriek News in het gedeelte Huis & Energie

Wat moet ik doen nadat ik mijn leverancier(s) heb gekozen?

Vul gewoon het formulier in dat u op de website van de nieuwe leverancier vindt, of vraag een contract aan om thuis te ondertekenen.

Nadat u het formulier hebt verstuurd, hoeft u zich nergens meer om te bekommeren. Uw voormalige leverancier wordt automatisch op de hoogte gebracht via de distributienetbeheerder en stuurt u een slotfactuur.

Het is goed mogelijk dat uw voormalige leverancier u telefonisch of per post contacteert. Geen nood, het is als consument uw volste recht om van leverancier te veranderen en u hoeft zich op geen enkele manier te verantwoorden.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.