Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Waarom schakelen we over van arm naar rijk gas?

Aardgas is een natuurproduct waarvan de samenstelling afhangt volgens de streek waaruit het afkomstig is. Zo is er:

  • Rijk gas (type H), aardgas dat we hoofdzakelijk importeren uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Duitsland.
  • Arm gas (type L), aardgas dat afkomstig is uit het noorden van Nederland.

De aanvoer van aardgas uit Nederland zal echter op termijn worden stopgezet (zie verder in deze tekst). Tot dan krijgen bepaalde delen van Vlaanderen en Brussel nog steeds ‘arm’ gas uit Nederland, zoals de blauwe lijn op de onderstaande kaart aangeeft.

Beide gassoorten bestaan voornamelijk uit methaan, maar arm gas is verdund met 10 tot 15 % stikstof, een neutraal en onbrandbaar gas.

In België wordt arm gas geleverd aan:

  • 500 000 Brusselse gezinnen
  • 1 miljoen Vlaamse gezinnen
  • 100 000 Waalse gezinnen 

Binnenkort geen arm gas meer

Onze Nederlandse buren hebben beslist om de gaswinning in Slochteren stop te zetten. De vindplaats raakt uitgeput en blijkbaar zorgen de boringen geregeld voor aardbevingen in de provincie Groningen.

Vanaf 2024 draait Nederland de gaskraan stilaan dicht en in 2030 wordt ze voorgoed gesloten. Heel het land moet dus naar rijk gas overstappen, de zogenaamde conversie van L-gas naar H-gas.

Die overstap vergt wel een aantal aanpassingen aan een deel van het Belgische distributienet. Chemisch gezien zijn rijk en arm gas dan wel hetzelfde, maar technisch kun je rijk en arm gas niet mengen:

  • de gebruiksdruk voor rijk gas (20 millibar) is anders dan voor arm gas (24 millibar).
    Mochten we rijk gas onder dezelfde druk distribueren als arm gas, dan zou dat de werking van bepaalde apparaten kunnen verstoren (verwarmingsketels, convectoren, branders, ...).
  • Veel van de gebruikte apparaten zijn afgesteld voor een bepaald type gas en dus niet allemaal geschikt voor beide types.

Rijk gas mengen met stikstof blijkt na grondig onderzoek noch rendabel, noch interessant op lange termijn.

Maar niet alleen onze transport- en distributie-infrastructuur moet worden aangepast. Ook zijn controles nodig van installaties van verbruikers van arm gas om na te gaan of die met rijk gas kunnen werken. Het bestaande gasnet wordt dus geleidelijk aan, deel per deel, aangepast.

Welke werken zijn nodig bij mij thuis voor de overschakeling naar rijk gas?

Voorlopig geen. In Brussel wordt de conversie naar rijk gas in 4 jaar uitgevoerd, van 2020 tot 2023 .

Alle toestellen op aardgas die na 1978 werden verkocht zijn compatibel met beide gassoorten. In enkele gevallen zal de verwarmingsketel moeten worden afgesteld. Dat zal gebeuren tijdens het verplichte periodieke onderhoud van de cv-ketel en de geiser. Voor apparaten die dateren van vóór 1978, zijn de vereiste aanpassingen niet altijd mogelijk en dus zullen sommige moeten worden vervangen.

Alleen een erkend technicus mag deze afstellingen en aanpassingen uitvoeren.

Welke invloed heeft dit op mijn factuur?

Concreet bevat rijk gas meer energie per m3. Er is dus minder gas nodig om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren als met arm gas.

Zal u dan minder betalen? Nee, want uw factuur wordt berekend op basis van de hoeveelheid energie die u ontvangt en niet op basis van het geleverde volume. Daarom wordt het gastarief uitgedrukt in kWh, de meeteenheid voor energie, en niet in m3 (eenheid van volume).

De overschakeling van arm naar rijk gas heeft dus geen impact op uw energiefactuur.
Meer informatie: ' Wat is het verschil tussen rijk en arm gas? Heeft dat een invloed op mijn factuur?'

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.