Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Is een eigen windmolen een goed alternatief voor zonnepanelen?

Zo’n vijf jaar geleden zag de toekomst voor particuliere windmolens er bijzonder rooskleurig uit, maar dat enthousiasme is intussen behoorlijk getemperd.

Daar zijn diverse redenen voor:

  • België heeft slechts een klein windaanbod op een hoogte van 10 tot 15 m.
  • Uit testresultaten blijkt dat de elektriciteitsopbrengst van kleine windturbines lager ligt dan verwacht.
  • Een stedenbouwkundige vergunning krijgen, blijkt niet gemakkelijk.
  • In steden is de windkracht zwakker dan in landbouwzones. Er is ook turbulentie op lage hoogte waardoor de wind een slechte energiekwaliteit krijgt.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is het potentieel voor windmolens laag, onder andere door de nabijheid van de luchthaven.

Zie ook: 'Hoe kan ik investeren in de productie van groene energie?'

Klein windaanbod

Kleine windturbines voor particulieren bestaan wel, maar zijn pas zinvol als de plaatselijke windkracht groot genoeg is. En net daar wringt het schoentje. de rendabiliteit van kleine windturbines met een maximaal toegelaten ashoogte van 15 meter is vrij beperkt, omdat België maar een klein windaanbod heeft op een hoogte van 10 tot 15 meter.

De gemiddelde windsnelheid kan in België variëren van 6 à 7 m/s aan de kust tot zo’n luttele 2 à 4 m/s in Hoog-België (bron: website van het KMI). Dit is niet voldoende voor particuliere windmolens (bron: nieuwsbrief van Eco-housing.be toont dit met een rekenvoorbeeld aan). Bovendien wekken de meeste windmolens bij zwakke wind – minder dan 3 m/s – geen elektriciteit meer op.

Teleurstellende elektriciteitsopbrengst

Uit tests met kleine windturbines in Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de werkelijke opbrengst 15 tot 17 keer lager ligt dan de maximale capaciteit die de fabrikanten vooropstellen (bron: nieuwsbrief van Eco-housing.be).

Strijd om vergunning

Verder is er nog het feit dat voor elke windturbine een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Dit blijkt niet eenvoudig te zijn. De beslissing hangt namelijk af van de gemeenten zelf, en er zijn geen duidelijke richtlijnen.

Kleine windmolens in Brussel ?

In Brussel is het draagvlak voor particuliere windmolens zeer klein (zie ‘Het potentieel van stadswindmolens in Brussel’ op de website van Leefmilieu Brussel).
Het potentieel wordt laag ingeschat, onder andere door :

  • de nabijheid van de luchthaven
  • het feit dat er in stedelijke gebieden veel turbulentie is op lage hoogte waardoor de wind een slechte energiekwaliteit krijgt.
  • het feit dat de windkracht in steden sowieso zwakker is dan in landbouwzones.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn particuliere windmolens dus zeker geen goed alternatief.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Meer over dit onderwerp in deze dossiers

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.