Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Welke nieuwe vooruitzichten zijn er voor energieproductie?

Als we de mogelijkheden in sciencefictionland even niet meetellen, kunnen momenteel vier grote trends worden onderscheiden:

  • Er worden nog altijd nieuwe olie- en gasvelden ontdekt, hoewel een daling wordt vastgesteld. Deze twee energiebronnen zullen dus nog tientallen jaren beschikbaar zijn.
  • Steenkool, die tegenwoordig op een moderne en minder vervuilende manier in centrales wordt benut, zou opnieuw aan belangstelling kunnen winnen. Met de beschikbare voorraden zouden we naar schatting nog zo'n 200 jaar vooruit kunnen.
  • Hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, windenergie, hydraulische energie, biomassa, biobrandstoffen, biogas, geothermie …) presteren steeds beter en worden steeds vaker aangewend. In 2020 zouden ze 13 tot 20% van onze energiebehoefte voor hun rekening kunnen nemen. Momenteel is dat in België nauwelijks 4,7%.
  • Kernfusie is nog veraf maar blijft tot de mogelijkheden behoren.

Drie veelbelovende energiebronnen:
de zee, de woestijn en de groeiende prestaties van de huidige systemen

Technologieën om het rendement te verhogen (bijv. warmtekrachtkoppeling) en de energiebehoefte te verminderen (bijv. door te isoleren of het openbaar vervoer te gebruiken) helpen indirect om de energiereserves op onze planeet te sparen.

Er worden tal van initiatieven genomen om hernieuwbare energiebronnen te exploiteren. Hierna volgen enkele ambitieuze en indrukwekkende voorbeeldprojecten in België:

  • Een Europese industriële groep haalt middelen op om een klein deel van de Sahara te bedekken met thermische zonnepanelen met concentratiespiegel. Met behulp van dit type panelen wordt stoom geproduceerd, die dan in elektriciteitscentrales kan worden gebruikt. Een klein deeltje van de woestijn zou al voldoende zijn om heel Europa van alle nodige elektriciteit te voorzien. De bouw van de eerste installatie gaat in 2012 in Marokko van start. Meer informatie op vindt u op Desertec. Bekijk ook de video's van de SolarMillenniumGroup.
  • Op de Thorntonbank, voor de Belgische kust, exploiteert C-POWER sinds 2009 een zeewindturbinepark dat zes turbines telt. In 2012 komen daar 24 turbines bij en in 2013 nog eens 24, goed voor een totaalvermogen van 325 MW. Maar er kunnen nog heel wat 'windenergievelden' worden geëxploiteerd. De Rentel- en de Seastar-concessie, gedragen door Belgische partners, zullen op 31 resp. 38 km van de Belgische kust instaan voor een productiecapaciteit van 288 en 246 MW.
    Samen zullen deze drie parken bijna evenveel energie leveren als een kernreactor.
  • Op de 'Bligh Bank' is een ander zeewindturbinepark verrezen, het resultaat van een hoofdzakelijk Belgisch initiatief. Belwind heeft daar in 15 maanden 55 windturbines neergezet. Het is het grootste energieproject van ons land, dat bovendien in een recordtijd werd gerealiseerd. In december 2010 ondertekenden tien staten een samenwerkingsakkoord met het oog op de verdere ontwikkeling van windturbineparken in de Noordzee, het Kanaal, de Keltische Zee en de Ierse Zee over een oppervlakte van ongeveer 760.000 km². Volgens sommige prognoses zou in 2050 bijna 47% van alle stroom die in Europa wordt verbruikt op zee worden opgewekt.
  • Een Belgische ingenieur, Laurent Minguet, bestudeert momenteel een project om over het hele land verwarmingsnetten aan te leggen waarmee openbare en privégebouwen kunnen worden verwarmd. De warmte zou worden opgewekt door wel 600 plaatselijke kleine warmtekrachtkoppelingscentrales, d.z. installaties die tegelijk warmte en elektriciteit produceren met een uitstekend rendement. Die warmtekrachtkoppelingsinstallaties zouden werken op hernieuwbare energie, houtpellets, afkomstig uit een Afrikaans land waar bomen heel snel groeien. Die handel zou voordelig zijn voor de ontluikende economie van het ontwikkelingsland en zou België meer autonomie opleveren op het vlak van energie (link in het Frans).

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.