Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Heb ik recht op een schadevergoeding bij een onderbreking van de elektriciteits- of gaslevering?

Hebt u een probleem met uw energietoevoer gehad en/of hebt u hier schade van ondervonden? Dan hebt u eventueel recht op schadevergoeding. Eerst moet u nagaan wie verantwoordelijk is: uw leverancier of uw distributienetbeheerder?

  • Als de oorzaak voor de onderbreking van de energievoorziening ligt aan een administratieve fout van uw leverancier, kan u bij hem een schadevergoeding aanvragen.
  • Denkt u dat de onderbreking of de geleden schade veroorzaakt is door een probleem op het energienet? Vul dan de aanvraag tot schadevergoeding in en bezorg ze aan Sibelga (zie contactgegevens op het formulier).

Schadevergoeding voor specifieke gevallen.

De wetgeving bepaalt de voorwaarden, termijnen en bedragen van een eventuele schadevergoeding voor de niet-levering van energie en de daaruit voortgevloeide schade. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze wetgeving vastgelegd in:

Lees deze wettekst aandachtig. Afhankelijk van de oorzaak voor de niet-levering of de schade richt u uw aanvraag voor schadevergoeding tot uw leverancier of uw distributienetbeheerder.

Schadevergoeding aanvragen bij uw leverancier

U kan een schadevergoeding aanvragen voor niet-levering van elektriciteit en/of aardgas door een administratieve fout van uw leverancier (bij een leverancierswissel bijvoorbeeld).

Vul daarvoor het formulier in dat de leverancier op zijn website ter beschikking stelt (u vindt het meestal in de rubriek ‘Contact’ of ‘Documenten’). Stuur deze aanvraag, per post, via e-mail of fax aan uw leverancier. Als uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, kan u binnen 30 dagen na ontvangst een schadevergoeding krijgen.

Schadevergoeding aanvragen bij distributienetbeheerder Sibelga

Een vergoedingsverzoek kan u bij Sibelga indienen in de volgende gevallen:

  • een ongeplande onderbreking van de energielevering gedurende meer dan zes opeenvolgende uren (elektriciteit);
  • geen energielevering door een administratieve fout van Sibelga (elektriciteit of aardgas);
  • geen energielevering door een laattijdige aansluiting van Sibelga (elektriciteit of aardgas);
  • een rechtstreekse schade veroorzaakt door de onderbreking van de energielevering of de gebrekkige kwaliteit ervan (elektriciteit of aardgas).

Vul het schadevergoedingsformulier in. Vergeet niet om te controleren of u in aanmerking komt voor een van de vier bovenstaande gevallen, en dien uw aanvraag in binnen de voorgeschreven termijnen. Herlees hiervoor nauwkeurig het uittreksel van de ordonnantie in kwestie (elektriciteit of gas) dat is toegevoegd aan het formulier.

Bezorg het ingevulde formulier dan aan Sibelga, dienst Klachten, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel. U kan het ook versturen via schadevergoeding@sibelga.be of via fax op 02 549 43 34.

Als uw aanvraag  aan alle voorwaarden beantwoordt, kan u een schadevergoeding krijgen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag.

Schadevergoeding: hoeveel?

In de wetteksten zijn forfaitaire bedragen bepaald als schadevergoeding. De schadevergoeding voor de eventuele geleden lichamelijke en/of materiële schade wordt geval per geval berekend.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.