Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Bar

Bar is de natuurkundige eenheid voor druk. De officiële meeteenheid is echter de pascal.

1 milibar (mbar) komt overeen met 100 pascal. De eenheid wordt gebruikt om aan te geven hoeveel kracht op 1 cm² drukt. Hoe meer kracht er drukt, hoe groter de druk zal zijn. De hoeveelheid gas die doorheen een gasleiding stroomt, oefent een bepaalde druk uit op de leiding.

Wanneer deze druk tussen de 0 en 98 mbar bedraagt, dan spreken we over lagedruk. Lagedrukleidingen worden voornamelijk gebruikt voor huishoudelijke klanten aangesloten op het distributienet, dat in Brussel voornamelijk 25 mbar heeft.