Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Bij wie moet ik een klacht indienen?

Bij wie kan u een klacht indienen?

 1. Richt u in eerste instantie tot de elektriciteits- of gasleverancier. Neem eerst contact op met de klantendienst. Als u geen bevredigend antwoord krijgt binnen een redelijke termijn, richt u dan tot hun klachtendienst.
 1. Bent u ontevreden met de reactie? Dan kunt u uw toevlucht nemen tot deze 2 bemiddelingsinstanties: 
 1. In laatste instantie kunt u een juridische procedure opstarten.

Hebt u een klacht? Ga dan stap voor stap te werk

Stap 1: contact opnemen met het elektriciteits- of aardgasbedrijf

Hebt u een klacht omtrent elektriciteit of aardgas? Neem dan eerst contact op met de klantendienst van uw energieleverancier of van Sibelga. Krijgt u geen bevredigende reactie? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen.

Bij uw leverancier kunt u klacht indienen over:

 • een offerte (onduidelijk of betwistbaar prijsvoorstel),
 • een leveringscontract,
 • de facturen die u ontvangt (bedragen, klantgegevens …),
 • overtreding wetgeving (informatieverstrekking, dienstverlening, opzegtermijnen enz. ).

Bij Sibelga kunt u terecht met klachten over:

 • de aansluiting op het gas- of elektriciteitsnet,
 • opening/afsluiting meters,
 • werken uitgevoerd aan een aansluiting of meter(s),
 • depannage op het gas- of elektriciteitsnet,
 • offertes/prijsvoorstel i.v.m. werken uit te voeren door Sibelga,
 • de kwaliteit van de energielevering,
 • de openbare verlichting.

Dien uw klacht altijd schriftelijk in. Bij Sibelga kan dat via het online klachtenformulier, per post aan Sibelga, dienst Klachten, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel; via fax: 02 549 43 34 of via e-mail: klachten@sibelga.be.

Stap 2: beroep doen op de Ombudsman of Brugel

Pas als uw klacht uit stap 1 geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u klacht indienen bij onderstaande instanties.

Klachten over je energieleverancier

U kunt klacht indienen bij de federale Ombudsdienst voor Energie. Vul het online klachtenformulier in of stuur een brief per post naar de Ombudsdienst voor Energie, Koning Albert II - Laan 8 bus 6 in 1000 Brussel of per fax op het nummer 02 211 10 69.

Klachten over Sibelga

Dien een klacht in bij de reguleringsinstantie Brugel. Verstuur uw ingevulde klachtenformulier per post naar Brugel, Kunstlaan 46 te 1000 Brussel of via e-mail: info@brugel.be.

Stap 3: een juridische procedure overwegen

Als beide vorige stappen niet het gewenste resultaat opleveren, kan u uw toevlucht nemen tot een juridische procedure

Tips en gratis advies 

 • Dien uw klacht altijd schriftelijk in (u kan u wel eerst telefonisch informeren). Houd een kopie bij.
 • Gebruik bij voorkeur de klachtenformulieren – vul die leesbaar in.
 • Verstuur alle documenten en informatie die nodig is voor een goede behandeling.
 • Respecteer de eventuele klachtenprocedures.
 • Dien uw klacht tijdig in – binnen de vastgelegde termijnen. De Ombudsdienst bijv. behandelt geen  klachten die langer dan een jaar geleden werden ingediend.
 • Wie gratis advies wil over het indienen van een klacht kan terecht bij Infor Gas Elek, een onafhankelijk informatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.