Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Op welke energiepremies heb ik recht in Brussel in 2019?

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2019

Er worden premies toegekend die tot 50% van de factuur dekken voor 3 grote soorten interventies: audits, isolatie, en warmterecuperatie of -productie

In 2019 daalt het budget voor energiepremies in Brussel lichtjes, van 22 naar 18 miljoen euro. Er is echter ook een nieuwe premie beschikbaar en sommige bedragen worden verhoogd.

Hier alvast een overzicht van de voornaamste veranderingen:

Premies A: audits en energiestudies

Aan de hand van een energieaudit kunt u de zwakke punten van uw woning, een appartementsgebouw of professioneel gebouw opsporen en de nodige maatregelen treffen.

U kunt ook een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren indien u de installatie overweegt van ventilatie, een warmtekrachtkoppelingssysteem, een zonneboiler, een verwarmingstoestel op hout, hernieuwbare energie, een warmtenet enz.

De premie bedraagt: 

 • tot € 400 per woning
 • of € 3 000 per appartementsgebouw of professioneel gebouw.

Premies B: isolatie en ventilatie

De isolatiewerken worden terugbetaald voor een bedrag van 8 tot 75 €/m². Daarbovenop komt nog een bonus voor de keuze van natuurlijk isolatiemateriaal en de energiebesparingen die u dankzij deze werken zult realiseren.

Het bedrag van de premie varieert volgens:

 • het type muur
 • de materialen
 • uw inkomenscategorie (hoe lager uw inkomen, hoe groter de premie)

Overweegt u om te investeren in gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) met warmterecuperatie? Dan hebt u recht op een premie van € 1 250 tot maximaal € 3 500, al naargelang uw inkomen.

Premies C: warmte

Deze premies betreffen meer bepaald:

 • verwarmingsketels, efficiënte heteluchtblazers en luchtverhitters op gas, alsook de verbuizing van hun schoorsteen: tot € 1 200
 • efficiënte gasconvectoren: tot € 300
 • temperatuurregelingssystemen (thermostatische kranen en thermostaten of optimizers): tot € 100
 • warmtepompen voor verwarming: tot € 4 750
 • warmtepompen voor sanitair warm water (thermodynamische boiler): tot € 1 600
 • de verbuizing van collectieve schoorstenen: tot 40% van de factuur
 • zonneboilers: tot € 3 500 voor 4 m²

Hoe een premie aanvragen?

U vindt alle informatie over de Brusselse energiepremies en de te volgen procedures in de brochure 'Energiepremies 2019' of op de website van Leefmilieu Brussel.

U hebt 12 maanden de tijd na de uitgavedatum van uw factuur om uw premieaanvraag in te dienen. Opgelet, het is de factuurdatum en niet de datum van betaling die als referentie geldt!

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijk praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.