Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Wat zijn de voorwaarden om groenestroomcertificaten te krijgen?

Om groenestroomcertificaten te krijgen, moet u eigenaar zijn van een installatie die groene stroom produceert, d.w.z. een installatie die draait op een hernieuwbare energiebron of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Die installatie moet gecertificeerd zijn door Brugel, de Brusselse energieregulator.

Het aantal certificaten waar u recht op hebt, wordt berekend op basis van de meterstanden die u aan Brugel meedeelt.

Technische en reglementaire voorwaarden

Om recht te geven op groenestroomcertificaten (GSC's) moet uw installatie elektriciteit opwekken met een lagere CO2-uitstoot dan een classieke installatie. Dit kan op twee manieren:

  • ofwel door groene stroom op te wekken, d.w.z. door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken: hydraulische energie, windenergie, zonne-energie, geothermische energie, biogas of biomassa. In de praktijk zijn in een stad zoals Brussel zon (fotovoltaïsche panelen), biomassa (hout of pellets) en  wind (turbines) mogelijke bronnen.
  • ofwel door gebruik te maken van de warmtekrachtkoppelingstechniek, waarbij tegelijk warmte en elektriciteit worden opgewekt. De motor, die op gas, stookolie of biobrandstof draait, produceert niet alleen stroom maar ook warmte, die wordt teruggewonnen om gebouwen en sanitair water mee te verwarmen. Dankzij die dubbele functie wordt de CO2-uitstoot verlaagd en wordt een bijzonder hoog energierendement gehaald. Er bestaan warmtekrachtkoppelingsinstallaties zowel voor particulieren als voor collectiviteiten.

Drie criteria voor uw installatie

Om groenestroomcertificaten te krijgen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: 

  1. Vóór de installatie tien jaar oud is, moet ze worden gecertificeerd door Brugel, de Brusselse energieregulator. Die certificatie is gratis en kan online worden aangevraagd . Sinds 2011 is certificatie door Brugel niet meer verplicht voor fotovoltaïsche panelen van minder dan 10 kWp. Een AREI-conformiteitsattest (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) afgeleverd door de installateur volstaat.
  1. De installatie moet een CO2-reductie van minstens 5% t.o.v. referentie-installaties mogelijk maken.
  1.  De installatie moet zijn uitgerust met een specifieke elektronische meter en een tweede meter waarmee de hoeveelheid opgewekte groene stroom wordt gemeten.

GSC's in de praktijk

Zodra uw installatie 1 MWh heeft geproduceerd, kan Brugel uw eerste groenestroomcertificaten (GSC's) toekennen. Die certificaten worden vervolgens toegekend gedurende tien jaar vanaf de certificatiedatum. Gedurende die tien jaar wordt dan de berekeningsformule toegepast die op die datum van kracht is.

Om uw GSC's te krijgen, moet u uw meterstand aan Brugel meedelen:

Brugel kent groenestroomcertificaten toe naargelang van uw productie. Brugel betaalt u echter niets maar registreert het aantal GSC's waarop u recht hebt in zijn databank. U hebt dan vijf jaar tijd om ze te verkopen en ze dus te gelde te maken.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.