Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Waarom betaal ik een distributiekost voor elektriciteit ?

Elektriciteit wordt over een netwerk tot bij u thuis gebracht. Dit netwerk beheren en onderhouden kost geld. Daarom worden er een distributiekost aangerekend.

De distributiekost is één van de vele delen op uw energiefactuur.

 • De energiekost (40% van de factuur)
 • De distributiekost (31% van de factuur)
 • De transportkost (5% van de factuur)
 • Openbare dienstverplichtingen (5% van de factuur)
 • Taxen en federale bijdragen (19% van de factuur)

De distributiekost die u op uw factuur terugvindt omvat niet alleen de werkelijke distributiekost, maar ook nog andere kosten die de distributienetbeheerder dient te innen en door te storten naar de betrokken partijen.

In Brussel is de distributienetbeheerder Sibelga.

Wat houden de distributiekosten elektriciteit in?

De distributiekost zoals die op uw factuur terug te vinden is, bestaat uit 4 grote elementen:

 1. De kerntaken van de distributienetbeheerder (24% van de factuur)
 2. Gewestelijke openbaredienstverplichtingen (6% van de factuur)
 3. Transportkosten (5% van de factuur) doorgestort aan de transportnetbeheerder Elia
 4. Wegenisvergoeding  (7% van de factuur) doorgestort aan de Brusselse gemeenten.
 5. BTW, Federale en gewestelijke heffingen doorgestort aan de overheid (19% van de factuur)

(Bron cijfers: Tariefstudie CREG en Sibelga)

1. Taken van de distributienetbeheerder (24% van de factuur)

 • Het beheer, onderhoud en de uitbouw van het volledige elektriciteitsnetwerk.
 • Het beheer van alle elektriciteitsmeters
 • Het beheer van de verbruiksgegevens
 • Het beheer van de marktwerking (klantenwissels, leverancierswissels, …)

Enkele cijfers voor het Brussels energienetwerk:

 • Elektriciteitskabels, meer dan 6 300 km
 • Elektriciteitsmeters, bijna 690 000
 • Op te nemen meterstanden: 1 800 000 jaarlijkse en maandelijkse meteropnames (elektriciteit en gas)

2. Gewestelijke openbare dienstverplichtingen (5% van de factuur)

In opdracht van de regionale instanties moet de distributienetbeheerder ook specifieke openbare diensten uitvoeren:

 • Het beheer van de openbare verlichting op de gemeentelijke wegen. In Brussel betekent dat instaan voor meer dan 76.000 straatlampen, en jaarlijks ongeveer 8.800 herstellingen uitvoeren.
 • Het beschermen van de zwakkere verbruikers
  Dat gebeurt onder de vorm van het leveren van energie aan personen met het statuut ‘beschermde klant’ en het plaatsen van een vermogensbegrenzer bij klanten met betalingsmoeilijkheden.
 • Instaan voor de energiebevoorrading bij markten en festiviteiten.

3. BTW, Federale en gewestelijke heffingen en vergoedingen (19% van de factuur)

De distributiekost omvat ook bepaalde taksen en heffingen die de distributienetbeheerder dient door te storten aan verschillende overheidsinstanties.

 • Federale bijdrage
  Deze bijdrage dient ter financiering  van de ontmanteling van alle nucleaire onderzoeksinfrastructuur eigendom van de staat (Mol), en de werking van de federale energieregulator CREG.
   
 • Regionale bijdrage
  De regionale bijdrage dient ter financiering van de energiepremies, het beheer van de groenestroomcertificaten en de werking van de Brusselse energieregulator Brugel.
   

4. Wegenisvergoeding (7% van de factuur)

De distributienetbeheerder betaalt een vergoeding aan de gemeenten om gebruik te mogen maken van de openbare weg voor haar elektriciteitskabels.

 5. Transportkost (5% van de factuur)

De transportkost dekt de kost van de infrastructuur om de energie vanuit de productiecentrale, of vanaf de grens tot aan het distributienet van Brussel te brengen.  

Deze kost wordt door de distributienetbeheerder volledig doorgestort naar de transportnetbeheerder Elia. (voor meer info zie: Hoe is de energiemarkt georganiseerd?)

Afhankelijk van de energieleverancier, kan dit op uw factuur apart worden weergegeven of samen worden geteld bij de distributiekost.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.